Напред към съдържание
Начало » Съобщение: Vtiger CRM е съвместим с ISO 27001

Съобщение: Vtiger CRM е съвместим с ISO 27001

С гордост ви съобщаваме, че Vtiger е удостоен със сертификат ISO 27001, международно признат стандарт за информационна сигурност, който гарантира, че услугите отговарят на нуждите от сигурност на данните чрез ефективна система за управление на качеството. Въпреки че винаги се придържахме към строги стандарти за сигурност, нашите практики вече са сертифицирани като отговарящи на международно признатите стандарти.

Vtiger_ISO_certification

Сертифицирането уверява, че нашите клиенти могат да се доверят, че техните най-ценни данни, независимо дали са лични, клиентски или финансови, са безопасни за Vtiger CRM. И това демонстрира ангажимента на Vtiger да предоставя висококачествена услуга на своите клиенти и нашите текущи инвестиции в технологии, развитие, процеси и процедури.

Какво е ISO 27001?

Семейството стандарти ISO / IEC 27000 помага на организациите да пазят информационните активи в безопасност. ISO / IEC 27001 е стандарт за управление на сигурността, който определя най-добрите практики за управление на сигурността и цялостния контрол на сигурността. Сертифицирането изисква разработване и внедряване на старателна програма за сигурност, която включва разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност (ISMS), която определя как една организация като Vtiger постоянно управлява сигурността по един цялостен и всеобхватен начин.

Какво означава да бъдем съвместими с ISO 27001?

Сертификацията ISO 27001 гарантира, че Vtiger сигурно управлява своите активи като финансова информация, интелектуална собственост, информация за служителите или информация, поверена на нашата компания от трети лица.

Този широко признат международен стандарт за сигурност уточнява, че:

  • Vtiger систематично оценява своите рискове за информационната сигурност, като взема под внимание въздействието на заплахите и уязвимостите.
  • Vtiger разработва и прилага всеобхватен набор от средства за контрол на информационната сигурност и други форми на управление на риска, за да отговори на рисковете за сигурността на клиента и архитектурата.
  • Vtiger има всеобхватен управленски процес, за да гарантира, че контролът на информационната сигурност отговаря постоянно на неговите нужди.

Съответствието на ISO 27001 означава много повече от задоволяване на изискванията на нашите клиенти. Тя създава култура в нашата организация и повишава професионализма на служителите, спазвайки очакванията и целите за бизнес успех.

Абонирайте се за безплатен пробен период да проучи мощни функции в Vtiger CRM.