Изображение на героя

5 причини да автоматизирате вашия бизнес процес с Vtiger Process Designer


„Ако имах един час да спася света, щях да отделя петдесет и пет минути, за да дефинирам проблема и само пет минути да намеря решението. – Алберт Айнщайн, физик


Бизнес процеси предназначени за решаване на проблеми са жизненоважни за ефективен бизнес. Ръчният бизнес процес привлича човешки грешки, забавени услуги, влошено качество и огромни разходи. Можете да избегнете тези проблеми, като периодично преглеждате процеса или го автоматизирате.

Автоматизацията на бизнес процесите (BPA), наричана още автоматизация на бизнеса или цифрова трансформация, се очаква да нараства годишен ръст от 13% 1 . Gartner прогнозира a 69% намаляване на натоварването на мениджърите 2 с помощта на автоматизация до 2024 г. Използвайте потенциала на BPA за намаляване на оперативните разходи с 60% 3 .

Най-новата функция на Vtiger, Process Designer, ви помага да препроектирате и оптимизирате потоците на вашите процеси за повишена производителност. Дизайнерът на процеси използва настоящите ви процеси за автоматизиране на сложни и повтарящи се работни потоци за маркетинг, бизнес, обслужване на клиенти и човешки ресурси. Възползвайте се от One View, за да получите унифициран изглед на данни, да премахнете силозите за данни между отделите и да предоставите унифициран изглед в цялата организация. Внедрете управляван от данни BPA, за да увеличите ефективността, да намалите разходите, да опростите и оптимизирате процесите.

Ето 5 причини да се възползвате от Process Designer на Vtiger

Подизображение

Ефективни операции
Вашата квалифицирана работна сила отделя ли повече време за документация и административни задачи? Използвайки Process Designer на Vtiger, автоматизирайте своите бизнес процеси, за да елиминирате усилията на квалифицираните служители по досадни задачи. Например автоматизацията на работния процес може да намали усилията на търговския представител за проследяване на последващи действия в електронни таблици.

Точност
Неточните данни водят до повишени оперативни разходи и сложни проблеми. Разчитането на ръчни процеси въвежда човешки грешки и забавяния. Дизайнерът на процеси намалява възможността за неточни, дублирани, отделени данни.

Обединен изглед
Vtiger's One View дава единен поглед върху сделка, контакт, задача или събитие във всеки един момент. Безпроблемно проследявайте етапите и крайните срокове – използвайте 360-градусов изглед, за да идентифицирате работни потоци, които могат да бъдат автоматизирани. Оптимизирайте и автоматизирайте процесите за ефективни резултати.

скалируемост
Възползвайте се от функцията за плъзгане и пускане на Process Designer на Vtiger, за да създадете безпроблемно ефективна автоматизация на работния процес. Автоматизирането намалява времето за изпълнение и увеличава мащабируемостта с навременни завършвания.
Маркирайте своя продукт или услуга по-бързо, изпълнявайте поръчките навреме, подобрявайте обслужването на клиентите и оптимизирайте общия капацитет.

Подобрено обслужване на клиенти
С усъвършенстваните технологии във всеки сегмент клиентите очакват намалено време на чакане или незабавни отговори. Автоматизирайте задачи, насочени към клиентите, за по-голяма удовлетвореност на клиентите.

Възползвайте се от Process Designer, за да предоставите на клиентите си достъп до 24/7 информация.
Не чакайте повече...инсталирайте Vtiger CRM веднага и опитайте Process Designer сами.
Включи се сега!
——————————————————————————————————————————————
Препратки
1. 32 Статистика за автоматизацията на бизнеса за 2021 г
2. Gartner прогнозира, че 69% от рутинната работа, извършвана в момента от мениджърите, ще бъде напълно автоматизирана до 2024 г.. 3. Автоматизацията променя глобалната работна сила