Фуния за продажби на SaaS

SaaS Lead Qualification 101: Част 1 - Защо има значение?

Фуния за продажби на SaaS Повтарящият се ръст на приходите е резултат от ефективната квалификация за потенциални клиенти, а не щастието на водача - служителя и клиента. Това е първата от поредицата от три части за това как компаниите на SaaS могат да идентифицират най-добрите възможни клиенти и да се съсредоточат върху установяването на значими взаимоотношения със своите клиенти.