знаме

Най-вдъхновяващото житейско умение – Комуникационно умение!

„Общуването – човешката връзка – е ключът към личния и кариерен успех“
– Пол Майер
В днешния век комуникацията играе много важна роля в професионален или личен план. Когато конкуренцията е в своя връх във всички аспекти на обществото, комуникацията играе особено важна роля. Счита се за едно от основните меки умения за служителите на работните места, главно в ИТ сектора. Подобряването на вашите комуникационни умения лесно отваря вратите на възможностите и ви отвежда по-близо до вашите цели. Добрата комуникация също е от съществено значение за един спокоен и весел живот.

Какво представляват комуникационните умения?
Комуникационните умения са способността на човек да споделя или обменя информация с други, като същевременно правилно разбира получената информация. Известни местни психолози като Л. Виготски, Запорожец, Рубинщайн и др., Считаха комуникацията за едно от основните условия на човешкото развитие. И важен фактор за формирането на човешката личност.
Според психологията комуникационните умения изпълняват няколко важни функции в човешкия живот като:

 • Организиране на множество житейски дейности
 • Осигуряване на психологически комфорт на индивида
 • Внасяне на психическа стабилност
 • Управление на човешкото поведение и дейности
 • Задоволяване на комуникационните нужди на другите
 • Подпомагане на себеутвърждаването

„Комуникацията работи най-добре за тези, които работят в нея“ – Джон Пауъл
Нека разгледаме някои от ключовите точки, които ще ви помогнат да подобрите комуникационните си умения.

Първо Слушайте!

Добър слушател

„Истинската комуникация е невъзможна без слушане“ – Ралф С. Медли
Слушането е неразделна част от комуникацията. За да бъдете добър комуникатор, първо трябва да слушате внимателно другия човек. Това ще ви помогне да разберете и схванете посланието, което се предава. Не винаги бързайте да отговаряте. Това, че сте добър слушател, ще ви помогне да научите за и от хората около вас. Колкото повече слушате, толкова повече расте вашият вътрешен говорител.

Подобрете езиковите умения

Подобряването на вашите езикови умения е жизненоважно за цялостния ви напредък в комуникацията. Граматиката е важна в комуникацията. Не спирайте да опитвате, докато граматиката ви не стане правилна. Това е от съществено значение за ефективната професионална и персонализирана комуникация. Четете и гледайте телевизионни програми, новини и т.н., за да подобрите езика си. Опитайте се да формулирате изреченията наум и да ги прегледате, преди да говорите.

Добро четене

Прочети книга

Ако добрата комуникация е това, към което се стремите, тогава доброто четене е задължително! Опитайте се да четете колкото е възможно повече книги. Ако не книги, четете блогове, статии или списания. Четенето ви помага да развиете добър речников запас. Това от своя страна ви помага да развиете контрол над езика и ще ви направи свободен.


Body Language

„Тялото ви комуникира, както и устата ви. Не си противоречи” – Алън Ръдок
Когато общувате, езикът на тялото ви изразява вътрешната ви личност. Докато общувате, вие не говорите само вербално, тялото ви също говори. Първо се чувствайте физически удобни, умствено свободни и без стрес. Започнете с отворено съзнание и останете гостоприемни и приемащи публиката, която имате. Освен това, преди да започнете да говорите, не забравяйте да носите най-доброто облекло, наречено „Увереност“, и най-добрия грим, наречен „Усмивка“!

Бъдете добър презентатор!

Добър водещ

„Ефективната комуникация е 20% това, което знаете и 80% как се чувствате относно това, което знаете“ – Джим Рон
Повече от комуникацията е важно как общувате! Винаги трябва да сте сигурни, че каквото и да се опитвате да комуникирате, е добре представено на публиката. Защото публиката обикновено е пленена от начина, по който комуникирате, повече от това, което комуникирате. Внасянето на достатъчно изрази, емоции и ентусиазъм в речта ви ще направи разговорите ви по-интересни.

Съпричастие

Любезността и зачитането на чувствата на другия човек естествено ще ви направят добър комуникатор. По време на общуването толерантността и подценяването на емоциите на другия ще направят общите ви разговори сърдечни и щастливи. Независимо дали става въпрос за дискусия, презентация или предаване на информация, общуването в приятелски и приятен тон ще ви помогне лесно да проявите съпричастност.

Непредубеденост

Отворено мислене

Важен аспект от вашата комуникация трябва да бъде непредубедеността за получаване и даване на обратна връзка. Докато разговаряте, трябва да сте достатъчно търпеливи, ако другият човек иска да изясни или предаде нещо по всяко време. Също така, ако имате шанс, трябва свободно да изложите вашите мнения или мисли, което показва вашия интерес и участие в разговора или дискусията.

Постоянна практика!

След като комуникационните ви умения се подобрят малко, не спирайте дотук. Винаги трябва да се стремим да ги подобряваме. Някои от начините за тяхното подобряване са:

 • Практика индивидуално
 • Иницииране на официални или неофициални разговори с приятели, колеги и др
 • Гледане на добри дебати и презентации
 • Включване в групови дискусии
 • Активно участие в групови или екипни дискусии на вашето работно място или в други организации

„От всички житейски умения, с които разполагаме, комуникацията е може би най-овластяващата“
– Брет Морисън
Усвояването на комуникационните умения може да отнеме цял живот! Винаги трябва да продължавате да проучвате начини, които подобряват вашите комуникационни умения, тъй като те са много индивидуалистични. Например, някои усвояват речеви умения бързо чрез слушане, други чрез четене, други чрез преживяване и т.н. Въпреки че има външни помощни средства за подобряване на комуникацията ви, се казва, че трябва да имате дълбоко разбиране за себе си и да притежавате твърдост и яснота за живота си целите също са черта, която може да разкраси вашия комуникационен процес.

Може също да искате да разгледате: