Напред към съдържание
Начало » Март 2013 г. - Актуализация 1 - Искания за плащане по имейл от Vtiger

Март 2013 г. - Актуализация 1 - Искания за плащане по имейл от Vtiger

Искания за плащане по имейл

В съответствие с редица подобрения, които направихме в областите за продажби и управление на клиенти на Vtiger, първата ни актуализация от март дава възможност за изпращане на искания за плащане с кредитни карти до клиенти от Vtiger. Всички успешни плащания ще бъдат отразени в модула за плащания.

Други грешки и подобрения на функции

Това издание също така разглежда проблеми в имейли, търсене на контакти, синхронизиране на Google и други области.