Напред към съдържание
Начало » Може 2012 vtiger CRM On Demand Update

Може 2012 vtiger CRM On Demand Update

Актуализацията на 2012 vtiger CRM On Demand през май въвежда следните нови функции:

Добавете съответните променливи за полето на модула в шаблоните за електронна поща
Новото поле за избор в създателя на шаблона за електронна поща ви позволява да включите данни от съответните полета на модула. (премахната е връзката)

Ново поле „прогнозна сума“
Новото поле „Прогнозна сума“ в модула за възможности прогнозира стойността на затваряне на възможността въз основа на прогнозната стойност в долари и вероятността за затваряне. (връзката е премахната)

За пълен списък с подобрения и корекции на грешки Натисни тук