Напред към съдържание
Начало » Качествен одит и ползите от него за вашия бизнес

Качествен одит и ползите от него за вашия бизнес

Бутиков хотел АБЗ е известен с предоставянето на качествени услуги. С озеленени градини, големи зали и множество кухни, те са любимо място за сватби, конгреси, конференции и т.н. С увеселителен парк наблизо те също привличат семейства и по-млади тълпи. 

По време на тримесечен преглед ръководството на ABZ забеляза спад в резервациите и установи, че две събития са отменени. При запитване беше установено, че стаите са свръхрезервирани и резервациите не са потвърдени в много случаи, което води до анулации. Беше отбелязано също, че качеството на храната е намаляло, което доведе до негативни коментари в социалните медии. Това беше посочено като причина за отмяната на събитията.

Как може ABZ да избегне тези проблеми? Бизнеси като ABZ трябва да инвестират и да внедрят стабилни процеси за управление на качеството и възприемане на технологии. Щяха ли да променят процесите за управление на качеството? Да, щяха да имат. Процеси като одити на качеството биха осигурили редовни проверки на процеси и хора, като по този начин помагат за идентифициране на грешки и поддържане на последователни услуги. Този блог ще обсъди въздействието на управлението на качеството и одита върху бизнеса.

Управление на качеството

Управлението на качеството помага на бизнеса да преодолее предизвикателствата пред качеството. Те ви помагат в: 

 • Стандартизиране на процедурите 
 • Внедряване на качествени показатели
 • Идентифициране на пропуски, грешки и области за подобрение
 • Проследяване на процесите непрекъснато, така че да няма спад в стандартите

За да гарантирате, че вашият процес на управление на качеството се прилага успешно, одитите на качеството трябва да се провеждат редовно.

Одит на качеството

Одитът на качеството е систематичен процес на преглед и оценка на операции, продукти или услуги, за да се определи дали те отговарят на конкретни стандарти за качество. Одитите се извършват от обучени одитори, които проверяват процесите, процедурите и документацията на организацията, за да се уверят, че отговарят на индустриалните стандарти, разпоредби и собствените стандарти за качество на бизнеса. 

Процесът на одит обикновено включва следното:

 • планиране: Това включва определяне на обхвата на одита, неговите цели и неговите показатели. Това също включва идентифициране на одиторите. 
 • Одит: Това включва събиране на данни от одитния екип, преглед на документи, интервюиране на персонала и провеждане на проверки за оценка на съответствието със стандартите за качество.
 • Отчитане: Това включва генериране на отчети за констатации, включително области за подобрение, грешки и несъответствие.
 • Последващи действия: Това изисква бизнесът да предприеме коригиращи действия въз основа на одитните доклади.  

Ползи от процеса на одит на качеството

Функцията за качествен одит в CRM може да помогне на бизнеса по няколко начина, включително:

 • Подобрен контрол на качеството: Функцията за одит на качеството позволява на фирмите да извършват редовни проверки и одити на качеството, за да гарантират, че продуктите или услугите отговарят на стандартите за качество. Това може да помогне за идентифициране и решаване на проблеми с качеството, преди те да станат по-големи проблеми.
 • По-добро съответствие: Функцията за качествен одит може да помогне на бизнеса да гарантира съответствие с индустриалните стандарти и разпоредби, като предоставя инструменти за управление на одити и документиране на дейностите по съответствие.
 • Повишена ефективност: Чрез автоматизиране на процесите на одит на качеството, CRM с функция за одит на качеството може да помогне на бизнеса да спести време и да намали ръчната работа, като им позволява да се съсредоточат върху други важни дейности.
 • Подобрена информираност за марката: Функцията за одит на качеството дава на бизнеса видимост в реално време за качественото изпълнение и проблемите, което им позволява да вземат информирани решения и да предприемат коригиращи действия, ако е необходимо.
 • Подобрена удовлетвореност на клиентите: Функцията за одит на качеството може да помогне на фирмите да осигурят по-добри изживявания на клиентите и да увеличат удовлетвореността на клиентите, като гарантират, че продуктите или услугите отговарят на стандартите за качество.

Тъй като одитът на качеството гарантира горепосоченото, той също така помага на бизнеса да идентифицира възможности за непрекъснато подобрение, да предостави по-добро изживяване на клиентите и да стимулира растежа на бизнеса.

Потребител ли сте на CRM? Вашият CRM има ли функция за одит на качеството?

Някои CRM идват с функция за проверка на качеството. Използвайки тази функция, можете редовно да оценявате и подобрявате качеството на вашите процеси. Може да ви помогне да идентифицирате и адресирате проблеми с качеството, преди те да станат големи проблеми. 

Функция за одит на качеството във Vtiger CRM

Функцията за одит на качеството във Vtiger CRM ви помага да създавате контролни списъци за одит, да извършвате одити и да записвате данни в CRM. Можете да използвате тези данни, за да генерирате отчети, които да ви помогнат да прегледате пропуските, проблемите и недостатъците. Повторните публикации също ще ви помогнат да подобрите процесите. 

С помощта на функцията за одит на качеството можете:

 1. Дефиниране на шаблони за одит: Vtiger CRM позволява на фирмите да създават персонализирани шаблони за одит, за да отговарят на техните специфични стандарти за качество.
 2. Планиране на одити: Предприятията могат да планират одити въз основа на конкретни критерии като местоположение, тип продукт или процес.
 3. Извършване на одити: Vtiger CRM предоставя инструменти за извършване на одити, включително контролни списъци, механизми за оценяване и работни процеси.
 4. Проследяване на резултатите от одита: Vtiger CRM позволява на бизнеса да проследява резултатите от одита и да наблюдава ефективността във времето.
 5. Генериране на отчети: Фирмите могат да генерират персонализирани отчети за резултатите от одита, за да получат представа за тяхното качествено представяне и да идентифицират области за подобрение.

Тъй като тази функция е вградена в CRM, можете да съхранявате данни, свързани с качеството. С помощта на One View на Vtiger и качествени данни на една ръка разстояние, можете да предвидите проблемните области и да разработите подходящи решения. Области като продажби и поддръжка на клиенти могат да бъдат подобрени чрез въвеждане на качествени процеси. 

Функцията за одит на качеството на Vtiger CRM може да помогне на бизнеса да рационализира своите процеси за контрол и осигуряване на качеството, да осигури съответствие с индустриалните стандарти и да подобри цялостното си представяне на качеството. Това може да ви помогне да подобрите удовлетвореността на клиентите, да увеличите повторния бизнес и в крайна сметка да увеличите рентабилността.

Потребител ли сте на CRM? Искате ли да се възползвате от лесна за използване функция за одит на качеството в CRM? Тогава Натисни тук за да изпробвате функцията за одит на качеството на Vtiger днес.