Сравнете изданията на Vtiger CRM.

Сравнете различни издания и намерете най-подходящото за вашия бизнес.

Един пилот

Един професионалист

Едно предприятие

<Плъзнете настрани, за да видите повече>
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Месечна цена на потребител (годишна)
US $ 5 US $ 0
US $ 30
US $ 42
Месечна цена на потребител (месечно)
US $ 7 US $ 0
US $ 42
US $ 58
Макс. Потребители
10
неограничен
неограничен
Максимални записи
3000
неограничен
неограничен
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Имейли
Призовава
Чат
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Контакти
Организации
Профилиране
Резултат от ангажимента
Изглед на активност на допирни точки / контакти
Персонализирани списъци
Маркиране
Най-доброто време за контакт
Контакт за обогатяване
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Сигнали за активност
Конфигурируеми интелигентни сигнали
Сигнали за проследяване на документи
Преки споменавания и сигнали за екип
Сигнали за проследяване на имейли
Сигнали за жизнения цикъл
Лична пощенска кутия (на потребител)
1
1
1
Записвайте сигнали за активност
Екип / Споделена входяща поща (на потребител)
1
3
10
Сигнали за активност на екипа
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Дейности, обаждания и събития
Автоматично присвоени страници за групово назначаване
неограничен
неограничен
Групови събития / Страници за назначаване на уебинар
неограничен
неограничен
Управление на задачи и лични задачи
Моят Календар
Лични страници за срещи
1
неограничен
неограничен
Споделен календар
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Проследяване на имейл и известия в реално време
Имейл шаблони
Имейл последователности (последователности на потребител)
1
10
25
Имейл последователности (имейли на потребител)
5
5
5
Входяща поща - Споделена пощенска кутия (на потребител)
1
3
10
Входящи - Лична пощенска кутия (на потребител)
1
1
1
Свързани коментари
Двупосочна синхронизация на имейл (Gmail и IMAP
доставчици)
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Кампании
Сделки
Договорени позиции за приходи от сделки
Сделка за ролята на контактите
Фактури
Книги за игра
Изводи
Множество тръбопроводи
Множество валути
Кавички
Задача на кръг Робин
Проследяване на чувството
Продажбен тръбопровод
Прогнозиране на продажбите
Квоти за продажби
Данни за продажбите
Данъчна конфигурация
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Случаи
Поръчки за работа
Вътрешни билети
Знание
Имейл до касата (билет)
Задача на Кръгъл Робин
Организация, съвпадаща с имейл домейн
Актив
Договори за услуги
Портал за клиенти (на потребител)
100
100
Политики за SLA по делото
1
25
50
Правила за вътрешен билет за SLA
1
25
50
Работно време
1
25
50
Информация за подкрепа
Работно време на ниво агент
Проучване на удовлетвореността от делата
Вътрешни данни за билетите
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Продукти
Услуги
Книги с цени
Абонаменти
Проследяване на плащанията
Доставчици
Поръчки за покупка
Поръчки за продажба
Актив
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Кредитни банкноти
платено приложение
Банкноти
платено приложение
Бележка за разписка
платено приложение
Забележка за доставка
платено приложение
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Интеграция в Twitter
Уловете потенциални клиенти от Twitter
Създаване на дела от Twitter
Социални взаимодействия с потенциални клиенти и контакти
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Управление на проекти
Управление на основни етапи на проекта
Под-задачи
Изгледи на задачи - Списък, Kanban и Календар
Зависимости на задачите (Край, за да започнете)
Автоматизирани времена за край на задачата
(Работно време на потребителя)
Проект Gantt View
Автоматизирано проследяване на времето и фактуриране
Ключови показатели и анализ на проекта
Шаблоните на проекта
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Йерархия на организацията (Роли)
Потребителски групи
0
Контрол на достъпа на ниво поле
Глобални правила за споделяне
Частно споделяне
Споделяне на ниво на запис
Ограничение на профила
2
25
250
Ограничение на ролята
2
25
250
Множество собственици на записи
Бял списък с IP адреси
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Вградено табло за разузнаване на продажбите
Персонализиращи табла за управление
Данни за продажбите
Конструктор на персонализирани отчети
25
250 Потребителски +
50 По график
500 Потребителски +
100 По график
Извънредни доклади и диаграми
Анализ на ниво запис
Персонализирани планирани отчети
Пакет за съдържание на Vtiger Analytics Analytics
(Power BI)
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Документи
Библиотека Документ
Споделяне на документи (на месец)
5
100
неограничен
Сътрудничество на документи (вътрешни и
Външен)
Проследяване на потреблението на документи
Интегриране на Google Диск
Интеграция на Dropbox
Интеграция на OneDrive
Качване на документ - Максимален размер на файла
10 MB
50 MB
50 MB
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Групови входящи кутии
Телефонни обаждания
SMS
Vtiger Чат на живо
социален
Добавки за анкети
платено приложение
платено приложение
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Директни Съобщения
Прикачете файлове към директни съобщения
Групови съобщения
Известия в календара
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Кампании по имейл
Кампании с автоматичен отговор
Автоматично персонализиране на имейл
Планиране на кампанията
Безплатни месечни кредити по имейл (на потребител)
1,000 / месец
20,000 или
2000
25,000 или
2,500
Проследяването се отваря, кликва и отскача
Списък на абонатите
Сегментиране на списъка
Отпишете се от конкретни списъци
Отказ от имейл
Библиотека на шаблони за електронна поща
неограничен
неограничен
Конструктор на имейл шаблони
Персонализирани шаблони за имейли
20
неограничен
неограничен
Съхранение на изображения
Брандиране на Vtiger Премахнато от имейли
SMS кампании
Действия в отговор на SMS
Facebook Leads Ads интеграции
1
5
15
Google Формуляри за възможни клиенти
1
5
15
Целевите страници
1
3
5
Анализ на целевата страница
Кратки URL адреси
25
250
500
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Google Calendar
Контактите ви в Google
Google Диск
Dropbox
Едно шофиране
Цифрово подписване на документи
Платежни системи
Вашата чанта за пазаруване
QuickBooks
Офис 365
Xero
MailChimp
Google среща
Zoom Meet
рабош
Exchange Connector
платено приложение
платено приложение
перспектива
Olark
PieSync
SharpSpring
WooCommerce
REST API
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Персонализирани модули
25
25
Персонализирани полета (на модул)
2
100
100
Поле за текстова област
2
10
10
Полета DateTime
2
2
2
Полетата с богат текст
0
2
2
Елементи на списък за избор
0
1000
1000
Знаци на стойност на списъка за избор
100
100
100
Персонализирани оформления
Цветове за Picklist
Зависими оформления на страници
Печат на шаблони
лого
Персонализирано номериране на записи
Правила и условия
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Електронна поща за архивиране на BCC
Създаване на потенциални клиенти от имейл
Създаване на контакт от имейл
Създаване на дело от имейл
Създаване на организация от имейл
Интелигентни сигнали и последващи правила
5
Push Известия
Работни потоци
5
75
100
Работни потоци с множество стъпки
1
10
10
Разрешени действия / работни потоци
2
8
10
Актуализации на полето на работния процес
Планирани работни потоци
0
30
30
Часов лимит
2
3
Дневен лимит
15
15
Правила за възлагане
Автоматизация на оферти и одобрение на оферти
5 процес /
модул
и 5 правила /
процес
Автоматизация на процеса на одобрение (всички модули)
Правила за ескалация на делата
неограничен
неограничен
Известия за актуализиране (при предупреждения за запазване)
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Форма от уеб към лидер
Форма за контакт в мрежата
Формуляр от уеб към възможност
Формуляр от уеб към дела
Формуляр от уеб към организация
Форма от уеб към доставчици
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Кликнете за обаждане
Изскачащ прозорец за контакт за входящо обаждане
Журналиране на обаждания
Записване на повиквания
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Съхранение на файлове
Експорт на данни
Import Data
Съхранение (на потребител)
3 GB
15 GB или
1.5 GB
15 GB или
1.5 GB
Одитни дневници
Дедупликация на данни
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Мобилно приложение за Android и iOS
Управление на контакти, потенциални клиенти и организации
Управление на оферти, оферти и фактури
Карта Преглед на контакти
Преглед на дневен ред на място и навигация
Функция за чекиране и освобождаване
Конфигуриране и откриване на гео-ограда
Управление на дела
Генерирайте фактура от попълнена
Работна заповед
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Gmail добавката
Webhooks (обаждания на потребител)
250
(25,000 XNUMX макс
На ден)
250
(25,000 XNUMX макс
На ден)
Vtiger Privacy Guard
платено приложение
платено приложение
Автоматизирано управление на съгласието
Шифроване на чувствителни данни в покой
(Полета на модул)
5
5
Достъп до регистрационни файлове, одит и отчети
Политики за автоматизирано обработване на данни
пясък
платено приложение
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Единично влизане на базата на SAML
Разрешени IP адреси
Шифроване при почивка
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
курсове
Концепции
Упражнения
викторина
въпроси
ред<Плъзнете настрани, за да видите повече>
Безплатно
Всичко в едно професионалист
Всичко в едно предприятие
Активен процес на модул
5
Потоци за процес
5
Задачи на поток
10