Предимства от използването на CRM

Защо да използвате CRM решение?

Като се има предвид значението на изграждането на стабилни взаимоотношения с клиентите, CRM технологията сега е жизненоважна за успеха и растежа на всеки бизнес. Той идва с набор от предимства, които служат като божи дар в днешния бърз и конкурентен бизнес пейзаж.

С CRM система можете:

 • Централизирайте данните на клиентите, за да осигурите на вашите екипи по продажби, поддръжка и маркетинг да вземат бързи и информирани решения. 
 • Подобрете производителността на екипа чрез оптимизиране на бизнес процесите и автоматизиране на рутинните задачи.
 • Вземете подробна анализа и по-задълбочена информация за дейностите на вашия екип.
 • Превърнете данните на клиентите в бизнес разузнаване, за да постигнете повече приходи.

предимства на CRM

ROI от използване на CRM

Независимо от размера или вида на бизнеса, CRM инструментът предлага значителна възвръщаемост на инвестицията. ROI от използването на CRM може да се изчисли въз основа на паричните и непаричните разходи и печалби.

Разходи за CRM софтуер

 • Разходи за софтуер: CRM софтуерът се предлага в различни издания, за да отговаря на различни бизнес нужди. Плащанията могат да се извършват месечно или годишно. 
 • Разходи за поддръжка: Крайните потребители на CRM са членовете на екипа, които трябва да работят с него всеки ден. Разходите за обучение на потребителите, настройка и работа на CRM приложението са включени тук.
 • Цена за конфигуриране и персонализиране: За да отговори на променящите се бизнес нужди и изисквания на клиентите, CRM приложението може да изисква персонализиране, което изисква допълнителни разходи. 
 • Текущ разход: За оптимална производителност в дългосрочен план, разходите за поддръжка на CRM технологията може да се увеличат въз основа на актуализациите и техническата поддръжка.

Също така, въз основа на тип CRM които изберете, разходите може да се различават. Първоначалната инвестиция в CRM технологията ви дава множество предимства и дългосрочна доходност, което я прави незаменим инструмент за бизнеса.   

Ползи от използването на CRM

Би било несправедливо да категоризираме CRM технологията като просто още един инструмент за управление на контакти, предвид огромните функции, с които идва. И така, какво го отличава от останалите? Разгледайте някои от основните предимства на CRM инструмента:

 • Повишена приходи: CRM служи като мощен катализатор за генериране на печалба. Неговите възможности за автоматизация позволяват на мениджърите по продажбите да обърнат внимание на сключването на сделки. CRM предоставя точна информация за моделите на клиентите и посочва потенциални възможности за приходи. 
 • Качествено обслужване на клиентите: Да впечатлите клиентите не е разходка в парка. Но ако се направи интелигентно, може да отключи предимства като задържане на клиенти, издигане на марката и т.н. Тъй като CRM поддържа солидна история на всеки клиент, е по-лесно да се отговори на техните запитвания и да се предоставят персонализирани услуги. 
 • Силна лоялност към марката: Освен че поддържа клиентите доволни, CRM помага да се намерят начини да се задържи интересът им чрез известия по имейл за продукти, оферти и т.н. Това им помага да останат свързани с марката и ги вдъхновява да инвестират отново. В резултат на това се увеличава задържането на клиенти, което оказва влияние върху репутацията на марката. 
 • Прозрения, управлявани от данни: Както споменахме по-рано, CRM изучава поведението на клиентите и записва такива данни. Той генерира силни прозрения, които могат да бъдат ефективно използвани за улавяне на възможности за продажби в бъдеще. 
 • По-добра ефективност на работа: С автоматизираните ежедневни повтарящи се задачи, CRM инструментът улеснява фокусирането върху задачи с висок приоритет, сътрудничеството между екипи и повишаването на цялостната производителност. 
 • По-бързо вземане на решения: Точните прозрения и анализи, базирани на данни, на CRM инструмент помагат на собствениците на фирми да вземат информирани решения.

Регистрирайте се за Vtiger още днес!

Не е необходима кредитна карта