Какво е внедряване на CRM?

Внедряването на CRM се отнася до процеса на въвеждане и интегриране на инструмента за управление на взаимоотношенията с клиенти в организацията.

Етапът на предварително внедряване на CRM включва:

 • Планиране на целите и задачите на инсталирането на CRM софтуера
 • Силно осъзнаване на нуждите на бизнеса 
 • Определяне на обхвата на проекта
 • Включване на ключови заинтересовани страни от различни отдели

Тези мерки могат да помогнат за разработването на правилната CRM стратегия и да подпомогнат успешното внедряване на CRM инструмента.

Как да използвам нововнедрения CRM?

Процесът на внедряване на CRM включва ключови стъпки, които гарантират ефективно използване и плавен преход на новия CRM.

 • Конфигуриране и персонализиране: CRM софтуерът е конфигуриран да се приведе в съответствие с работните потоци и процеси на бизнеса. Промяна на полета с данни, създаване на потребителски правила и роли и т.н. са някои примери. Характеристиките и функциите се променят с течение на времето, за да предоставят персонализирано изживяване на потребителите. 
 • Миграция на данниn: Всички съществуващи клиентски данни от различни източници, като електронни таблици и предишни CRM системи, се прехвърлят към новия CRM инструмент. Този процес идва с почистване на данни, трансформация и картографиране. 
 • Integration: CRM системата е интегрирана с други платформи, като платформи за автоматизация на маркетинга, системи за поддръжка на клиенти и т.н., за подобрен работен процес и единен изглед на взаимодействията с клиентите. 
 • Тестване: Изпълнете старателно пробно CRM софтуера, за да идентифицирате и разрешите всички технически проблеми, несъответствия или грешки. Това може да помогне за предотвратяване на всякакви неудобства, когато CRM системата започне да работи. 
 • Обучение и подкрепа: Крайните потребители на CRM софтуера са служителите и те трябва да получат цялостно обучение. Това може да им помогне да разберат по-добре навигацията в CRM софтуера и да получат достъп до различни функции. 
 • внедряване: След това CRM приложението се внедрява в цялата организация под формата на етапи или в пълен мащаб, предвид сложността на внедряването.  
 • поддръжка: За оптималната работа на внедрения CRM са необходими непрекъсната поддръжка и поддръжка. Той също така помага да се посрещнат съответно променящите се бизнес нужди. 
 • Мониторинг и оптимизация: Ефективността на CRM непрекъснато се оценява и се правят необходимите промени за генериране на по-добри резултати. 
 • Обратна връзка и подобрение: Въз основа на отзивите на потребителите и темпа на растеж на бизнеса се правят корекции за подобряване на качеството на изхода.

Ползите от успешното внедряване на CRM

Внедряването на правилното CRM приложение улеснява множество ползи за бизнес фирмата, независимо дали е малка, средна или голяма корпорация. Това прави процесите на продажби, маркетинг и поддръжка на клиенти по-ориентирани към данни и ориентирани към клиента. Разгледайте основните предимства на успешно внедряване на CRM:

 • Качествено изживяване на клиентите
 • Оптимизирани процеси на продажби и маркетинг
 • Повишена производителност на екипа
 • Конкурентно предимство 
 • Подобрена ангажираност на клиентите 
 • Вземане на решения, базирани на данни 
 • Ефективно управление на олово

Регистрирайте се с Vtiger днес за успешно внедряване на CRM!

Не е необходима кредитна карта