TvGan + Vtiger CRM

INDUSTRY

Земеделски продукти

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Богота, Колумбия

За компанията

TvGan SAS е водеща компания за селскостопански услуги в Колумбия и в Латинска Америка. Те продават селскостопански продукти (семена, млечни продукти, заместители на храни) и добитък.

Предизвикателството

В съществуващия CRM на TvGan липсваха централизирани данни за много модули, включително продукти, клиенти, продажби и т.н.

CRM също нямаше система за докладване и затрудняваше управлението на данните. Интеграцията между модулите за продукти и сделки не беше стабилна. Той генерира само основни отчети и нищо важно или проницателно за бизнеса.

TvGan също търсеше CRM, който би могъл да помогне с автоматизацията на процесите и начин да се премине отвъд таблиците на Excel.

Решението

TvGan избра Vtiger CRM заради неговите характеристики и цени.

Vtiger внедри Професионално издание на Vtiger One за 6 стандартни потребители и 6 потребители с едно приложение.

Резултат

Vtiger CRM централизирана информация за TvGan.

Информационните силози бяха намалени с по-добра интеграция между различните отдели в компанията. Някои процеси също бяха автоматизирани.

Централизираната информация помогна за създаването на стабилна система за отчитане - TvGan успя да генерира различни справочни отчети с CRM.

Тези решения доведоха до цялостно подобрение в определени области на управление.

За компанията

TvGan SAS е водеща компания за селскостопански услуги в Колумбия и в Латинска Америка. Те продават селскостопански продукти (семена, млечни продукти, заместители на храни) и добитък.

Предизвикателството

В съществуващия CRM на TvGan липсваха централизирани данни за много модули, включително продукти, клиенти, продажби и т.н.

CRM също нямаше система за докладване и затрудняваше управлението на данните. Интеграцията между модулите за продукти и сделки не беше стабилна. Той генерира само основни отчети и нищо важно или проницателно за бизнеса.

TvGan също търсеше CRM, който би могъл да помогне с автоматизацията на процесите и начин да се премине отвъд таблиците на Excel.

Решението

TvGan избра Vtiger CRM заради неговите характеристики и цени.

Vtiger внедри Професионално издание на Vtiger One за 6 стандартни потребители и 6 потребители с едно приложение.

Резултат

Vtiger CRM централизирана информация за TvGan.

Информационните силози бяха намалени с по-добра интеграция между различните отдели в компанията. Някои процеси също бяха автоматизирани.

Централизираната информация помогна за създаването на стабилна система за отчитане - TvGan успя да генерира различни справочни отчети с CRM.

Тези решения доведоха до цялостно подобрение в определени области на управление.

Започнете с Vtiger CRM

Не е необходима кредитна карта