Бързи отговори на предишни решени проблеми

Осигурете на клиентите и служителите бързи отговори на често срещани въпроси, като изградите частна и публична база от знания за разрешени случаи.

бюро за помощ често задавани въпроси

Какво представляват ЧЗВ в Help Desk?

Често задавани въпроси е функция в софтуера на Help Desk, използван за поддържане на често задаваната информация за продукти или услуги във въпроси и отговори.

Преобразувайте често срещаните случаи в често задавани въпроси

Ако в бъдеще може да възникне въпрос, решен по даден случай, преобразувайте случая в решение от база от знания за бърз достъп от служители и клиенти.

Дайте на клиентите достъп до често задавани въпроси чрез портала

Създайте хранилище на често задавани въпроси и отговори, които могат да бъдат достъпни от вътрешни екипи при решаване на проблеми с клиенти или от клиенти чрез портала за клиенти, като предотвратите необходимостта да използвате екипа си за поддръжка за въпроси.

Готови ли сте да мислите като клиентите си?

Не се изисква кредитна карта. Отменете по всяко време

Признат лидер и най-високо оценен CRM от години