Членове и ресурси на GDPR


GDPR и CRM (част 1): Какво е GDPR и как влияе на CRM?


GDPR и CRM (Част 2): GDPR и инструменти за защита на личните данни на Vtiger - привеждане на Zen към управление на съгласията в мащаб


Разширението за защита на поверителността: разширения, съгласия и автоматизация на права на GDPR


Как да очакваме и да достигнем до водещите в ерата след БВП


Ключ към спазването на изискванията на GDPR: спазвайте тези права на клиенти на 8


Как да изпратите имейл кампания за оплакване от GDPR


Направете първата си стъпка към съвместимостта с GDPR - отървете се от дублиращите се контакти


Постигане на GDPR съвместимост с Vtiger CRM


Създаване на е-маркетинг процес, съвместим с GDPR


Автоматизиране на управлението на консентен контакт във Vtiger CRM


Конфигуриране на криптирани полета с данни в Vtiger CRM