Clearbit + Vtiger CRM

Използвайте силата на данните за подобрена квалификация на потенциални клиенти, благодарение на интеграцията Clearbit.

Дайте възможност на вашия екип по продажбите да работи по -интелигентно, а не по -трудно, с обогатяване на данни от Clearbit. Можете да използвате над 100 точки от данни, за да съберете пълно разбиране за болезнените точки на вашия лидер.

Основни характеристики на Clearbit интеграцията

  • Събира надеждни данни чрез имейл адреси, за да запълни празнините в записите на вашите контакти.
  • Получете голямо разнообразие от данни, като подробности за работата, местоживеене, социален профил и заглавие.
  • Копирайте действащи данни в CRM само с едно щракване.

Предимства на интеграцията с Clearbit

  • Използвайте социални профили, за да постигнете по -високи реализации.
  • Съсредоточете усилията си върху продажбите върху конкретни клиенти, които вероятно ще доведат до реализация
  • Подобрете комуникацията с по -задълбочено разбиране на мисленето на водещия.

Налични в тези издания:

Начален продавач Професионални продажби Търговско предприятие Един професионалист Едно предприятие

Регистрирайте се за Vtiger и свържете вашия CRM с Clearbit

Не се изисква кредитна карта. Анулирайте по всяко време.