Интеграция на Google Drive с Vtiger CRM

Управлявайте, споделяйте и работете съвместно по документи в рамките на CRM

Google Диск е изцяло интегриран с Vtiger Documents, с помощта на който можете да добавяте, управлявате и сътрудничите на всички тези документи във Vtiger.

Google Диск е платформа за съхранение на файлове и услуги за синхронизиране от Google.

Характеристики:

  • Качете документи и ги свържете с възможни клиенти, контакти, възможности или други записи във Vtiger CRM, за да подобрите ефективността.
  • Споделяйте качените документи с продажби, маркетинг и хора извън организацията.
  • Вижте най-новата версия на документа и се уверете, че вие ​​и другите членове на екипа винаги разполагате с новата и правилна информация.
  • Съхранявайте своите маркетингови и търговски обезпечения на едно място за бърз достъп.

Ползи:

  • Работете в сътрудничество с клиентите по документи, свързани с техните CRM записи.
  • Преглеждайте и използвайте файловете на различни устройства и местоположения.
  • Споделяйте файловете в и извън организацията.
  • Избягвайте да превключвате между приложения за съхранение.

Налични в тези издания:

Всички издания