Plivo + Vtiger CRM

Plivo е комуникационна платформа, която позволява на бизнеса да взаимодейства със своите клиенти чрез SMS и глас.

Plivo дава възможност на предприятията да автоматизират SMS, както и да купуват местни и SIP телефонни номера, за да получават, управляват и маршрутизират обаждания по целия свят с помощта на API.

Ползи от интеграция на Plivo:

  • Осъществявайте и получавайте повиквания, изпращайте SMS съобщения, получавайте гласови съобщения, вижте известия за входящи и изходящи обаждания от Vtiger CRM.
  • Бързо прехвърляйте повикването към друг потребител само с едно кликване, без да напускате таблото си за управление.
  • Осигурени записи на разговори за разрешаване на спорове, наблюдение на екипа, подобряване на спазването на нормативните изисквания и подобряване на продукта.
  • Избягвайте липсата на потенциални клиенти и ги помолете да оставят гласово съобщение, когато вашият търговски представител е далеч от бюрото. Ще получите всички тези съобщения като записан глас в пощенската си кутия за бъдещи последващи действия.
  • Настройте IVR, за да се справите с големи обеми на повикванията и да повишите ефективността на обслужването на клиентите.

Налични в тези издания:

един пилот един растеж един професионалист едно предприятие