Интеграция на Sage с Vtiger CRM

Бизнес счетоводството става лесно с интеграцията на Vtiger - Sage

Sage е софтуер за бизнес счетоводство, който помага при счетоводство, фактуриране, проследяване на разходите, управление на паричните потоци и т.н., с работни потоци и отдалечен достъп.

Синхронизирайте и управлявайте вашите счетоводни операции на Sage направо от CRM.​​

Основни функции

  • Многопосочен поток от данни и синхронизация.
  • Синхронизиране на модули за контакти, организации, продукти, услуги и фактури.
  • Показване на състоянието на синхронизиране в екрана Sage-Sync Log.

Ползи

  • Възползвайте се от интеграцията, за да свържете вашия счетоводен процес и да работите дистанционно.
  • Достъп до вашите счетоводни данни от CRM.
  • Предотвратете дублирането и грешките с един източник на данни.
  • Спестете време, като управлявате вашите данни и задачи от едно приложение.
  • Генерирайте отчети и получете информация.

Налични в тези издания:

търговско предприятие един професионалист едно предприятие

Опитайте Vtiger CRM сега!

Не е необходима кредитна карта