SharpSpring + Vtiger CRM

Софтуерът за автоматизация на маркетинга на SharpSpring помага на търговците да карат повече клиенти, да ги конвертират в продажби и да оптимизират възвръщаемостта на инвестициите.

Какво представлява SharpSpring?

SharpSpring е глобален доставчик на достъпен, базиран на облак софтуер за автоматизация на маркетинга. Маркетинговите агенции и бизнесите по целия свят разчитат на SharpSpring за генериране на потенциални клиенти, подобряване на реализациите към продажби и стимулиране на по-висока възвръщаемост от маркетинговите инвестиции.

Предимства на интегрирането на SharpSpring

Чрез синхронизиране на SharpSpring и Vtiger през Zapier, клиентите използват най-доброто от двете платформи, като използват пълнофункционална платформа за автоматизация на маркетинга, за да следят своите маркетингови усилия, като същевременно поддържат подробни потребителски профили и задачи актуални във Vtiger. С тази интеграция можете да актуализирате записи за контакти на Vtiger въз основа на попълване на формуляри, посещения на страници и отваряне на имейл. Освен това автоматично създавайте или актуализирайте контакти, кампании, потенциални клиенти и възможности в SharpSpring от нови задачи, фактури и събития във Vtiger. "

Налични в тези издания:

един професионалист едно предприятие