Tally интеграция с Vtiger CRM

Комбинирайте счетоводство, заплати, съответствие, инвентаризация, финанси и по-безпроблемно.

Tally е софтуер за управление на бизнеса за счетоводство, инвентаризация и заплати, използвани от малки и средни предприятия.

Характеристики::

  • Синхронизирайте всичките си книги, складови артикули и ваучери за продажба от Tally към организациите, продуктите и фактурите на Vtiger, за да обработвате ефективно инвентара.
  • Синхронизиране на данни Двупосочно между Tally и Vtiger CRM.
  • Премахнете несъответствието в счетоводството, продажбите и данните за клиентите между счетоводните приложения и базата данни.

Ползи:

  • Еднократно въвеждане на данни и достъп до тях на двете платформи.
  • Проследявайте пълната счетоводна информация от CRM.
  • Поддържайте екипа по продажбите в течение с данни за фактури и плащане.

Налични в тези издания:

Един професионалист Едно предприятие