Xero интеграция с Vtiger CRM

Ускорете процесите на фактуриране, управлявайте фактури и плащания с интеграция между Vtiger CRM и Xero

Xero е широко популярен счетоводен софтуер, който може да помогне на малките предприятия да получат представа в реално време за своите парични потоци.

Интегрирането на вашата CRM система с Xero може да запълни празнината в информацията и да спести време за превключване между финансови приложения.

Характеристики:

  • Синхронизирайте записи между Xero и следните Vtiger модули: организации, продукти/услуги, фактури и плащания.
  • Автоматично еднопосочно и двупосочно синхронизиране между Xero и Vtiger CRM.
  • Създавайте и управлявайте фактури с известия в реално време.
  • Проследявайте всички плащания от таблото за управление на Vtiger.

Ползи

  • Елиминирайте грешките при въвеждане на данни и синхронизиране.
  • Лесно и персонализирано фактуриране.
  • Следете всичките си данни на едно място, т.е. Vtiger CRM.

Налични в тези издания:

начало на продажбите Професионални продажби Търговско предприятие Един професионалист Едно предприятие

Опитайте най-добрата Xero CRM

Не е необходима кредитна карта