Какво е Operational CRM?

Оперативният CRM се концентрира върху опростяването на взаимодействието с клиентите чрез смесване на продажби, маркетинг и сервизни процеси.

Той включва инструменти, които подобряват привличането и задържането на клиенти.

Operational CRM ви помага да съхранявате информация за клиенти, сделки и потенциални клиенти в единно хранилище. Той повишава ефективността чрез автоматизация на услугите, позволявайки на предприятията да се възползват максимално от ограничените ресурси.

Какви са целите на оперативния CRM?

Оперативният CRM се занимава главно с процесите, които бизнесът може да използва, за да гарантира удовлетвореността и задържането на клиентите. Той също така служи като решение за високи разходи за поддръжка на клиенти.

Ето целите на оперативния CRM:

  • Автоматизация на процесите помага за прилагане на най-добрите практики и намаляване на разходите, като същевременно стимулира приходите.
  • Подобряване на процесите дава възможност на бизнеса да предлага превъзходно изживяване на клиентите, без да харчи цяло състояние. Това води до по-висока възвръщаемост на инвестициите за бизнеса.

Какво прави операционният CRM софтуер?

Оперативният CRM се използва за интегриране и автоматизиране на работните процеси в обслужването на клиенти, маркетинга и продажбите. Основно се занимава с процеси, ориентирани към клиентите.

Използва се за интегриране и автоматизиране на работните процеси в процеси, ориентирани към клиента. Нека сега проучим как оперативната CRM оптимизира процесите през жизнения цикъл на клиента:

Автоматизация на търговската сила

Помага на бизнеса да автоматизира целия цикъл на продажбите. Автоматизацията на търговската сила идентифицира нови перспективи, проследява взаимодействието на клиентите, прави прогнози за продажби и управлява документацията. Търговските представители могат да определят условия за работни потоци за оптимизиране на времето. Това им позволява да изграждат трайни взаимоотношения със своите клиенти и да отделят време за основни дейности, вместо за обикновени задачи.

Генерирането на олово е важен фокус на автоматизацията на Sales Force, освен обслужването на съществуващи клиенти. Operational CRM ви помага да документирате цялата комуникация с потенциални клиенти и да ги конвертирате в клиенти.

Маркетинг Автоматизация

Помага на бизнеса да автоматизира и оценява маркетингови задачи, за да ускори растежа на продажбите. С оперативния CRM е лесно да създадете персонализирани промоционални кампании, които отговарят перфектно на нуждите на вашата аудитория. Можете да използвате специфична за клиента информация, за да постигнете персонализиране на кампаниите.

Управлението на кампанията ви позволява да проектирате кампанията си, да изберете конкретни комуникационни канали, да разпределите бюджет и да оцените ефективността на кампанията. Търговските представители могат да отделят своята база данни и да решат какъв тип кампания да използват.

Базираният на събития маркетинг е предназначен за маркетинг на продукти за клиенти, които имат отношение към събитията, случващи се в живота им. Оперативният CRM подобрява вашата чувствителност към изискванията на клиентите и ви помага да предоставяте конкретни сделки въз основа на индивидуалните нужди.

Автоматизация на услугите

Той дава възможност на бизнеса да предоставя най-високо качество на обслужване на клиентите, като подобрява скоростта и ефективността на отговорите. Представителите на екипа за поддръжка могат да използват историята на взаимодействията, за да осигурят по-бързо обслужване на въпроси, проблеми и заявки за обслужване на клиенти.

Предоставяйки достъп до информация за клиентите на всички служители, оперативната CRM повишава видимостта във вашите бизнес отдели. В резултат на това жалбите на клиентите получават по-бързо разрешаване от обикновено. Освен това заявките за услуги могат да бъдат възложени и на конкретни хора.

Предимства от използването на операционен CRM софтуер

Оперативният CRM преодолява разликата между бизнеса и клиентите му.

Тя ви позволява да сегментирате клиентски данни, което ви позволява да канализирате маркетинговите си дейности и да опростите процесите на продажби. Ето основните предимства на използването на операционния CRM:

Превъзходно обслужване на клиентите: Осигурява лесен достъп до съответните клиентски данни. Лесният достъп до ключова информация до всички служители им дава възможност да предлагат отлично обслужване на клиентите и подобрява гъвкавостта на вашия бизнес. Намаляването на усилията за намиране на подходящи данни означава, че значително опростявате управлението на взаимоотношенията с клиентите.

По-големи продажби: Подобреният потребителски интерфейс и поддръжка на данни за клиенти водят до бизнес процеси, възприемащи най-добрите практики. С увеличеното задържане на клиентите и по-високите конверсии при нови възможни клиенти, продажбите непременно ще бъдат добри.

Регистрирайте се за Vtiger, за да оптимизирате взаимодействието с клиентите и бизнес процеса

Не се изисква кредитна карта. Отменете по всяко време.

Признат лидер и най-високо оценен CRM от години