Архив на политиката и условията на услугата

Този архив осигурява прозрачност в промените в начина, по който обработваме вашите споразумения за данни и услуги. Предишните версии на нашите правила са озаглавени въз основа на диапазона от дати, през които те са ефективни.