Handelsmerken en auteursrechten

Belangrijke mededeling

Vtiger heeft klachten ontvangen dat sommige buitenstaanders nepwebsites van Vtiger hebben gemaakt en CRM-oplossingen hebben verkocht.

Dit is om te informeren dat Vtiger de volgende websites heeft vtiger.com, discussions.vtiger.com, marktplaats.vtiger.com, code.vtiger.com, blogs.vtiger.com ("Vtiger-websites" of "Onze websites") of onze online, offline of mobiele apps ("Vtiger-services" of "Onze services").

Daarom worden alle bezoekers gewaarschuwd dat ze geen andere website dan de bovengenoemde moeten volgen. Elke andere website dan de hierboven genoemde kan worden gerapporteerd op [e-mail beveiligd].

Iedereen die een nepwebsite maakt in naam van Vtiger, is aansprakelijk voor strafrechtelijke vervolging.

1. Geautoriseerd gebruik van handelsmerken van Vtiger

A. Logo's met beperkt gebruik

De logo's voor 'beperkt gebruik' die hieronder worden weergegeven, zijn bestemd voor die partijen die hun steun aan Vtiger en haar producten en services willen tonen door deze logo's op hun websites weer te geven. Er wordt slechts een beperkte licentie voor het gebruik ervan verleend. De logo's voor beperkt gebruik mogen worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vtiger onder de volgende voorwaarden:

(i) Het gebruik mag niet schadelijk, dat wil zeggen, schadelijk of schadelijk zijn voor de waarde van een van de Vtiger-handelsmerken of voor Vtiger, de merkintegriteit, reputatie of goodwill, zoals naar eigen goeddunken door Vtiger is bepaald;

(ii) Het "Limited Use" -logo moet een hyperlink zijn die rechtstreeks naar https://www.vtiger.com leidt

(iii) De beperkte licentie die hierin wordt gegeven, omvat niet het recht om een ​​"Limited Use" -logo van Vtiger of een ander Vtiger-logo te gebruiken als handelsmerk voor het promoten van uw eigen producten of services. Geen van de Vtiger-logo's mag bijvoorbeeld worden gebruikt op verpakkingen of documentatie van een product, zoals (zonder beperking) op CD-ROM- of diskettelabels of verpakkingen, boeken of andere publicaties. Elk dergelijk gebruik moet uitdrukkelijk worden goedgekeurd door Vtiger in een ondertekende, schriftelijke overeenkomst;

(iv) Het gebruik van elk Vtiger-logo voor beperkt gebruik onder deze sectie 1 (A) moet ook voldoen aan de toepasselijke bepalingen van dit handelsmerkbeleid, inclusief (maar niet beperkt tot) delen 2 en 3.

Logo's van Vtiger "beperkt gebruik"

Vtiger behoudt zich het recht voor deze toestemming te allen tijde naar eigen goeddunken in te trekken. Bij intrekking van deze vergunning door Vtiger, zult u onmiddellijk alle logo's van Beperkt gebruik van Vtiger gebruiken. Als u niet onmiddellijk alle logo's van Beperkt gebruik van Vtiger bij intrekking stopzet, zal Vtiger de nodige juridische stappen ondernemen die noodzakelijk worden geacht om zijn rechten en belangen te beschermen.

Als u speciale behoeften heeft die niet onder het bovenstaande vallen, neemt u dan contact op met het Vtiger Legal Team [e-mail beveiligd] om speciale toestemming te vragen voor het gebruik van handelsmerken van Vtiger.

Hoewel u in het algemeen nooit het ontwerp mag wijzigen, woorden hoeft toe te voegen of te verwijderen of kleuren kunt wijzigen wanneer u een "Limited Use" -logo van Vtiger gebruikt, kunt u de algehele grootte van het logo aanpassen, op voorwaarde dat de aanpassingen proportioneel worden gemaakt.

HET GEBRUIK VAN EEN VTIGER LOGO "BEPERKT GEBRUIK" IS OP EIGEN RISICO ALS DE SOFTWARE AAN U WORDT LICENTIE VIA DE OPEN BRON-LICENTIE. HET GEBRUIK DAT IS TOEGEPAST VOLGENS DEZE SECTIE 1 (A) WORDT DOOR VTIGER GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIES, INCLUSIEF (ZONDER BEPERKING) ENIGE GARANTIE VAN NIET-INBREUKMAKENDHEID. U GAAT ERMEE AKKOORD OM VTIGER TE VERDEDIGEN EN TE VERDEDIGEN EN VTIGER, ZIJN OPVOLGSTEN EN AANSPRAKEN, ONMIDDELLIJK VAN EN VAN, ENIGE CLAIM, ACTIE, KOSTUUM, VERLIES, KOSTEN, KOSTEN OF ANDERE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE PRESIDENTEN VAN DE ADVOCATEN) TE HOUDEN. KOSTEN VAN ONDERZOEK) VOORTVLOEIEND UIT OF HET GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ENIG VTIGER "BEPERKT GEBRUIK" IN SCHENDING VAN DIT HANDELSMARKBELEID.

U stemt ermee in dat u geen enkel recht op enig Vtiger-handelsmerk verwerft door uw gebruik van enig Vtiger "Beperkt gebruik" -logo. Door het gebruik van een "Limited Use" -logo van Vtiger, gaat u akkoord met de voorwaarden in dit Beleid inzake het gebruik van handelsmerken.

B. Algemeen

Als algemene regel geldt dat geen enkele persoon of entiteit de handelsmerken van Vtiger mag gebruiken (of machtigen tot gebruik) op een andere manier dan door Vtiger uitdrukkelijk is toegestaan ​​in een schriftelijke overeenkomst of hoger in Sectie 1 (A). Vtiger behoudt zich het recht voor om dergelijke autorisatie te allen tijde naar eigen goeddunken in te trekken, bijvoorbeeld wanneer het gebruik niet strikt voldoet aan de vereisten van dit Handelsmerkbeleid en / of schriftelijke toestemming van Vtiger.

C. Gebruik van Vtiger-logo's

Wanneer u een Vtiger-logo gebruikt, mag u het ontwerp nooit wijzigen, woorden toevoegen of verwijderen of kleuren of verhoudingen wijzigen. Alleen de logo-kunst van Vtiger mag worden gebruikt. U kunt echter de maat van het handelsmerk-aankondigingssymbool aanpassen.

Het Vtiger-logo moet worden gebruikt als een op zichzelf staand pictogram in overeenstemming met dit Merkenbeleid, zonder dat andere logo's en / of handelsmerken van derden worden gecombineerd of geassocieerd.

Elk Vtiger-logo zal alleen worden gebruikt in combinatie met de producten en diensten van Vtiger, behalve zoals specifiek schriftelijk overeengekomen door Vtiger of in Sectie 1 (A) hierboven.

D. Productverpakking

Voor gebruikers die een schriftelijke licentie van Vtiger hebben verkregen via een licentieovereenkomst om een ​​handelsmerk van Vtiger op productverpakkingen te gebruiken, moet elk gebruik van een Vtiger-handelsmerk het toepasselijke handelsmerksymbool en de toeschrijving gebruiken zoals uitgelegd in Sectie 3.

E. Publicaties, Lezingen, Presentaties

Derden mogen Vtiger-handelsmerken (maar geen Vtiger-logo's) gebruiken in de titels van publicaties, zoals boeken of tijdschriften, of in verband met presentaties, op voorwaarde dat:

(i) is alleen referentieel; (ii) het handelsmerk Vtiger niet als handelsmerk gebruikt; en (iii) voldoet aan dit beleid inzake handelsmerken. Vtiger-handelsmerken moeten altijd worden toegekend met het juiste symbool en voetnoot, bij alle publicaties en presentaties die aan het publiek worden getoond (verkoop, beurzen enz.).

Aangezien de handelsmerken van Vtiger in deze gevallen alleen worden gebruikt om de inhoud van de publicatie of presentatie te beschrijven en niet worden gebruikt als handelsmerken voor het promoten van uw eigen producten en diensten, mag u niet proberen handelsmerken of andere eigendomsrechten vast te stellen door te proberen of te proberen registreer de titels als handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsnamen of handelsnamen. Bovendien moeten uw naam of merk en logo op een prominente plaats op de omslag- en titelpagina van alle publicaties en alle materialen met betrekking tot de presentaties worden weergegeven en moeten deze prominenter zijn dan de titel waarin de handelsmerken van Vtiger zijn opgenomen op alle gedrukte materialen met betrekking tot de publicaties of presentaties. .

Houd er rekening mee dat deze sectie 1 (E) alleen referentieel gebruik van een Vtiger-handelsmerk (maar geen Vtiger-logo) toestaat - het staat het gebruik van een handelsmerk van Vtiger niet toe. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vtiger mag geen handelsmerk van Vtiger worden gebruikt als handelsmerk voor het promoten van een publicatie, lezing of andere presentatie.

F. Partner en wederverkopers Vtiger-logo'sVtiger heeft specifieke Vtiger-logo's ontworpen voor gebruik door partners en wederverkopers. Deze logo's (hieronder weergegeven) zijn niet opgenomen in de logo's voor voorwaardelijk gebruik en mogen alleen worden gebruikt door partijen met een schriftelijke en ondertekende overeenkomst met Vtiger die hen dit toestaat en onder de voorwaarden die in die overeenkomst worden vermeld.

Zoals uitdrukkelijk vermeld in haar schriftelijke overeenkomsten met partners, verleent Vtiger haar partners over het algemeen bepaalde niet-eeuwigdurende rechten om speciale varianten van het Vtiger-logo te gebruiken. Deze speciale variaties op het Vtiger-logo geven het niveau van samenwerking met Vtiger aan. Toestemming voor het gebruik van deze speciale varianten moet schriftelijk door Vtiger worden verleend. De reikwijdte van deze rechten is afhankelijk van het partnerschapsniveau in kwestie, zijn onderworpen aan de voorwaarden van een schriftelijke overeenkomst met Vtiger en kunnen naar goeddunken van Vtiger worden herroepen.

De Vtiger Solution Providers en logo's van resellers worden hieronder weergegeven:

De logo's "Certified Solution Provider", "Solution Provider" en "Authorized Reseller" moeten een hyperlink zijn die rechtstreeks naar https://www.vtiger.com/partners/.

Informatie over hoe u partner of wederverkoper van Vtiger kunt worden, vindt u op de volgende pagina https://www.vtiger.com/vtiger-partnerships/.

2. Ongeautoriseerd gebruik van handelsmerken van Vtiger

Een generaal

Ongeautoriseerd gebruik van de Vtiger-handelsmerken of merken die verwarrend op elkaar lijken, kan een inbreuk op de handelsmerkrechten van Vtiger vormen en is ten strengste verboden. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vtiger mag geen handelsmerk van Vtiger worden gebruikt op een manier die een band met of sponsoring door Vtiger impliceert.

B. Markeringen van derden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Vtiger geautoriseerd, mogen derden over het algemeen geen handelsmerken van Vtiger gebruiken als onderdeel van hun bedrijfsnamen, handelsmerken of logo's. Met andere woorden, geen enkele persoon of entiteit mag een handelsmerk van Vtiger combineren met een handelsmerk van een derde zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vtiger.

Geen derde partij mag een product of dienst van zichzelf noemen of hernoemen om het woord "Vtiger" op te nemen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vtiger. Bovendien kan geen enkele derde enig recht op registratie of poging tot registratie van een handelsmerk claimen in welk gebied dan ook, indien het handelsmerk in kwestie "Vtiger" bevat of op een andere manier vergelijkbaar is met een handelsmerk van Vtiger.

In het geval dat Vtiger een van bovenstaande toepassingen schriftelijk autoriseert, moet het handelsmerk van Vtiger minstens zo groot zijn als het handelsmerk of logo van het andere bedrijf.

C. Internet-domeinnamen

Geen enkele derde mag een internetdomeinnaam registreren of proberen te registreren die "Vtiger" of een van de Vtiger-handelsmerken bevat, of merken die verwarrend lijken op de handelsmerken van Vtiger.

D. Schadelijk gebruik

De handelsmerken van Vtiger mogen niet worden gebruikt op een manier of met betrekking tot producten die de waarde van de Vtiger-handelsmerken verminderen of die de merkintegriteit, reputatie of goodwill van het merk, anderszins (zonder beperking) op een onethische manier aantasten of beschadigen, beledigend, kleinerend, lasterlijk, illegaal of in slechte smaak.

3. Richtlijnen voor correct gebruik van handelsmerken van Vtiger

A. Vtiger Mark-tabel

De Vtiger, een muntwoord en zijn logo's (pug-mark en cloud-logo) zijn gedeponeerde handelsmerken van Vtiger Systems India Private Limited en deze handelsmerken zijn momenteel geregistreerd in meer dan 30-landen over de hele wereld, waaronder India, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. van de Europese Unie en Australië.

Geregistreerde handelsmerken

Andere handelsmerken:

VTIGER® CRM

VTIGER® BLOG

VTIGER® DISCUSSIES

VTIGER® MARKTPLAATS

VTIGER® GECERTIFICEERDE PARTNER

LEVERANCIER VTIGER® OPLOSSING

VTIGER® EXTENSIONS WINKEL

VTIGER®-PLUGGEN VOOR VOORUITZICHTEN

VTIGER® PLUGIN VOOR THUNDERBIRD

VTIGER® PLUGIN VOOR FIREFOX

VTIGER® CONNECTOR VOOR UITWISSELING

Calculus AI ™

Vtiger Calculus ™

Calculus Bots ™

B. Juist gebruik van handelsmerken

1. Gebruik altijd handelsmerken van Vtiger als goede bijvoeglijke naamwoorden. Een handelsmerk is een bijvoeglijk naamwoord en mag niet worden gebruikt als werkwoord of zelfstandig naamwoord of in bezits- of meervoudsvormen.

Voorbeelden van correct gebruik: Vtiger CRM, Vtiger On Demand, Vtiger-code, Vtiger-broncode, Vtiger-binaries, Vtiger-ondersteuning, Vtiger-services, Vtiger-partner.

Voorbeelden van oneigenlijk gebruik: Vtiger's broncode, Vtigers

2. Wijzig Vtiger-handelsmerken niet. Gebruik bij het gebruik van een Vtiger-handelsmerk nooit de spelling, voeg streepjes toe, maak er geen twee of gebruik een bezits- of meervoudsvorm van het Vtiger-handelsmerk. Verklein geen Vtiger-handelsmerk om een ​​acroniem te maken.

3. Bedrijfs-, product- of servicenamen: gebruik geen Vtiger-handelsmerken of mogelijk verwarrende variaties zoals alle of een deel van uw bedrijfs-, product- of servicenamen. Als u de relatie van uw producten of services met Vtiger-producten of -services wilt opmerken, gebruik dan een geschikte tagregel zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld: "XYZ voor Vtiger CRM" niet "VtigerXYZ of XYZ Vtiger"

C. Verstrek handelsmerkenymbolen

Als u een handelsmerk van Vtiger gebruikt, moet u de juiste handelsmerkberichten gebruiken. Een Vtiger-handelsmerk dat is geregistreerd, moet het symbool ® dragen. Alle overige handelsmerken van Vtiger moeten het ™ -symbool dragen. Deze symbolen geven derden kennis van de rechten van Vtiger in zijn handelsmerken.

D. Verklaring voor juiste attributie

Alle Vtiger-handelsmerken die door derden worden gebruikt, moeten aan Vtiger Systems worden toegeschreven met onze standaardverklaring voor de toerekening van handelsmerken. De verklaring moet altijd een volledige zin zijn en normaal gesproken op een zichtbare plaats in het materiaal worden geplaatst waarnaar de Vtiger-handelsmerken verwijzen, bijvoorbeeld op de copyrightpagina, op de laatste pagina van het materiaal, onderaan een webpagina, op een het beleidspatroon van de website, of op de verpakking van het product.

4. Gemengd

A. Externe licentiegevers

Sommige Vtiger-producten omvatten technologie die wordt gebruikt onder licentie van externe licentiegevers. U mag dergelijk handelsmerk van derden niet gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Dit handelsmerkbeleid is alleen van toepassing op Vtiger-handelsmerken en is niet van toepassing op merken die eigendom zijn van derden.

B. Misbruik van handelsmerken van Vtiger door anderen

Als u op de hoogte bent van enig gebruik van handelsmerken die verwarrend veel lijken op de handelsmerken van Vtiger, dient u Vtiger hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [e-mail beveiligd]. Evenzo, als u kennis krijgt van het gebruik van een Vtiger-handelsmerk dat een van de hierboven beschreven regels schendt, inclusief het niet identificeren van Vtiger-handelsmerken als eigendom van Vtiger, laat het ons weten op [e-mail beveiligd]. Geef indien mogelijk een kopie van het artikel of ander medium waarop de schending van het handelsmerk is verschenen.

C. Wijzigingen in de gebruiksrichtlijnen voor handelsmerken

Vtiger kan deze richtlijnen of de handelsmerken van Vtiger toevoegen, wijzigen, bijwerken of wijzigen door een dergelijke toevoeging, wijziging, update of wijziging op deze website te plaatsen. Elke dergelijke wijziging, update of wijziging zal onmiddellijk van kracht worden na plaatsing op de website.

D. Vragen en vragen

Laatst gewijzigd: december 15, 2017