Przejdź do treści
Strona główna » Automatyzacja zarządzania zapasami za pomocą dodatku Vtiger Inventory

Automatyzacja zarządzania zapasami za pomocą dodatku Vtiger Inventory

Zapasy są istotną częścią biznesu. Odnosi się do surowców, produkcji w toku lub gotowych produktów, które firma rezerwuje jako zapasy do sprzedaży klientom lub wykorzystania do produkcji. Istnieje wiele procesów związanych z zarządzaniem zapasami, takich jak wysyłka towarów, dostarczanie ich do klientów, tworzenie faktury lub rachunku i tak dalej.

Automatyzacja działań związanych z zapasami może uprościć zadania i zaoszczędzić cenny czas na ich śledzeniu i organizowaniu. Pomaga również zapewnić dostępność odpowiednich produktów we właściwych ilościach w odpowiednim czasie. Automatyzacja zarządzania zapasami pozwala firmom usprawnić procesy i poprawić wydajność. 

Jak zautomatyzować zarządzanie zapasami za pomocą CRM? 

Dzięki funkcji dodatku do zapasów Vtiger możesz usprawnić zarządzanie zamówieniami za pomocą różnych modułów Vtiger Inventory. I oni są:

 • Zamówienia sprzedaży (SO): Oficjalny dokument przesłany klientowi przez sprzedawcę potwierdzający sprzedaż towarów i usług. Zlecenie sprzedaży powinno zawierać wszystkie ważne szczegóły, takie jak data dostawy, adres dostawy, sposób płatności itp. Firmy prowadzą wewnętrzny dokument, aby śledzić liczbę zamówień, które mogą zrealizować.
 • Zamówienia zakupu (PO): Oficjalny dokument wysłany do sprzedawcy przez kupującego, w którym wymieniono liczbę produktów, które chcesz kupić, ilość, uzgodnioną cenę itp.
 • Rachunki:  Płatność, która ma zostać dokonana na rzecz dostawcy po otrzymaniu towarów i usług. Można go wygenerować z PO.
 • Faktury: Niepodlegające negocjacjom oświadczenie wydawane klientowi zawiera listę zakupionych przedmiotów. Klient dokona płatności po otrzymaniu faktury.
 • Noty kredytowe: Gdy klient nie jest zadowolony z produktu lub znajdzie jakieś wady, na fakturze może zostać wygenerowana nota kredytowa lub zwrot pieniędzy. Jest to kwota, którą klient musi zwrócić.
 • Dokumenty dostawy: Dokument wymieniający listę i ilość produktów zamawianych przez klientów. Jest wysyłany podczas wysyłki towarów i usług. Dowód dostawy powinien zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe klienta i sprzedawcy, datę wystawienia i dostawy itp. Można go wygenerować z SO.
 • Uwagi dotyczące odbioru: Wewnętrzny dokument sporządzony jako dowód otrzymania towarów po sprawdzeniu dostawy (np. od dostawcy) w celu przetworzenia i dopasowania do zamówień.
 • Zwrot sprzedaży: Jest to zwrot sprzedanego towaru od klientów. Można go utworzyć z dokumentów dostawy, a ilość produktu zostanie automatycznie zaktualizowana w module Produkty.
 • Zwroty zakupów:  Gdy kupujący zwraca towary i usługi sprzedawcy. Można go utworzyć z paragonu.
 • Korekty zapasów: Moduł do korygowania stanów magazynowych produktów w CRM. Jest aktualizowany, gdy ilość zapasów jest automatycznie zwiększana lub zmniejszana.
 • Rezerwacje zapasów: Pozwala zabezpieczyć zapasy przed sprzedażą. Twoi klienci mogą poprosić Cię o zarezerwowanie dla nich zapasów w nagłych wypadkach.

Przyjrzyjmy się wykorzystaniu wszystkich tych modułów poprzez zrozumienie biznesowego przypadku użycia

Vtiger Inventory Add-On, uproszczony system zarządzania zapasami

Vtiger Inventory Add-On przynosi korzyści głównie sektorom produkcyjnym, detalicznym, e-commerce itp. I pomoże im w efektywnym zarządzaniu ich operacjami biznesowymi.

Rozważmy poniższy przykład.

Crimson to firma zajmująca się sprzedażą artykułów elektronicznych na całym świecie. Samson, właściciel firmy, musi hurtowo kupować produkty elektroniczne od sprzedawcy i sprzedawać je klientom. 

Rozważmy różne scenariusze, aby zrozumieć, w jaki sposób moduły dodatkowe Vtiger Inventory mogą przynieść korzyści Samsonowi w automatyzacji procesów zamówień i zakupów.

Zakup towaru od sprzedawcy

Jeśli Samson chce kupić 200 komputerów od dostawcy, może utworzyć zamówienie zakupu zawierające wszystkie istotne szczegóły i wysłać je do sprzedawcy. Po otrzymaniu pozycji status zamówienia zostanie automatycznie zaktualizowany i będzie można wygenerować potwierdzenie odbioru. 

Pokwitowanie pomoże Samsonowi sprawdzić listę pozycji pod kątem złożonego zamówienia. Może natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą w przypadku rozbieżności między złożonym a otrzymanym zamówieniem. Rachunek może zostać wygenerowany z zamówienia zakupu i może zapłacić dostawcy. Status rachunku zostanie zaktualizowany po dokonaniu płatności. 

Sprzedaż towaru do klienta

Jeden z jego klientów Komputery premium z siedzibą w Australii zamówiła 20 komputerów. Może utworzyć zamówienie sprzedaży i wysłać je do klienta. Zamówienie sprzedaży zapewni klientowi, że złożone zamówienie zostanie mu dostarczone bezbłędnie. 

Podczas wysyłki produktu istnieje możliwość wysłania listu przewozowego opisującego szczegóły produktu. Po dostarczeniu zamówienia klient może wygenerować fakturę do zapłaty online.

Zwrot towaru do sprzedawcy/sprzedawcy

Z dwustu komputerów zamówionych przez Samsona zdaje sobie sprawę, że dziesięć nie działa i chce je zwrócić sprzedawcy. Za pomocą modułu Zwrot zakupu może śledzić zwroty zakupionych produktów do sprzedawcy.

Podobnie moduł Sales Returns może śledzić i zarządzać towarami zwróconymi przez klienta. Aby przetworzyć zwrot, Samson może użyć modułu not kredytowych, aby spłacić otrzymaną kwotę.

Korekta i rezerwacja zapasów-

Korzystając z modułu Korekta zapasów, Samson może śledzić liczbę dostępnych zapasów, zmniejszenie zapasów itp. A jeśli klient poprosi go o rezerwację zapasów na określony czas, może to zrobić za pomocą modułu Rezerwacje zapasów. Może go anulować w dowolnym momencie i udostępnić zapasy zgodnie z wymaganiami klienta.

Ponadto w Vtiger Inventory dostępne są inne moduły, takie jak Cenniki do rejestrowania cen produktów w różnych walutach, szablony do generowania faktur, rachunków itp.

Sprawdź seminarium internetowe na temat dodatku Vtiger Inventory, aby rzucić okiem na to.