Przejdź do treści
Strona główna » Wielkie małe rzeczy – funkcja Follow

Wielkie małe rzeczy – funkcja Follow

Witamy z powrotem w innym rozdziale serii blogów Big Little Things, w którym podkreślamy niektóre z mniej znanych, a czasem pomijanych funkcji i ulepszeń w Vtiger CRM, które mają duży cios. W tym poście podkreślono funkcję Śledź, która umożliwia użytkownikom śledzenie rekordów, a następnie otrzymywanie aktualizacji dotyczących wszelkich modyfikacji wprowadzonych przez innych użytkowników. Zanurzmy się i dowiedzmy się więcej o tej funkcji.

Co to jest funkcja Śledź?

Funkcja Śledź jest dostępna we wszystkich modułach przechowujących rekordy i jest doskonałym sposobem powiadamiania użytkowników o wszelkich zmianach lub aktualizacjach wprowadzonych do rekordów, którymi są najbardziej zainteresowani lub na które należy zwrócić szczególną uwagę. Wystarczy jedno lub dwa kliknięcia, aby rozpocząć śledzenie rekordu, a po śledzeniu użytkownik otrzyma powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, pulpitu lub obu, w zależności od tego, jak administrator skonfigurował Inteligentne alerty dla tej funkcji.

Jak korzystać z funkcji Śledź

Funkcja Śledź jest niezwykle łatwa w użyciu i można uzyskać do niej dostęp na dwa różne sposoby, szczegółowo opisane poniżej:

 1. Widok listy

 2. Gdy użytkownik wprowadzi większość modułów, będą one domyślnie wyświetlane w widoku listy. W widoku listy użytkownicy mogą po prostu kliknąć gwiazdkę (przycisk Obserwuj) po lewej stronie rekordu, aby śledzić ten rekord.

  Śledź bloga (Obraz 1.0 Widok listy pojedynczy rekord)

  Użytkownicy mogą również zaznaczyć pole obok każdego rekordu, a następnie wybrać przycisk Śledź z opcji Akcje widoku listy. Śledzenie rekordów z widoku listy daje również użytkownikom możliwość i elastyczność wyboru wielu rekordów naraz, co może być przydatne, jeśli wygenerowali listę na podstawie warunków lub użyli wyszukiwania w widoku listy do udoskonalenia niektórych rekordów.

  Na przykład, jeśli menedżer ds. sprzedaży chce śledzić wszystkie umowy, które są na etapie sprzedaży „Gotowe do zamknięcia”, może użyć filtrów wyszukiwania widoku listy lub wygenerować listę niestandardową, aby wyświetlić tylko rekordy umowy znajdujące się na tym etapie. Stamtąd kierownik sprzedaży może wybrać wszystkie rekordy i śledzić je za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

  Obserwuj bloga (obraz 1 widok listy)

  Teraz za każdym razem, gdy dokonywane są aktualizacje tych rekordów, kierownik sprzedaży będzie mógł otrzymać powiadomienie z powiadomieniem o zmianach.

 3. Widok podsumowania

W widoku podsumowania użytkownicy mogą włączyć przycisk Śledź (Gwiazdka) znajdujący się w górnej części rekordu, aby go śledzić. Jeśli użytkownik chce przestać obserwować rekord, może ponownie kliknąć przycisk Gwiazdka, aby go przestać.

Obserwuj bloga (widok podsumowania obrazu 3)

Tworzenie list niestandardowych za pomocą funkcji Śledź

Użytkownicy mogą również tworzyć niestandardowe listy w modułach dla rekordów, które śledzą. Pozwala to na łatwy dostęp do tych rekordów, co pozwoli zaoszczędzić czas i wyeliminuje stres związany z koniecznością wyszukiwania rekordów według nazwy. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć tę niestandardową listę:

 1. Wejdź do modułu i wybierz przycisk listy rozwijanej Lista
 2. Kliknij ikonę znaku plus
 3. Nazwij listę
 4. Dodaj jeden warunek (Postępując → Równe → Włączone)
 5. Zapisz listę

Śledź bloga (Obraz 4 Lista niestandardowa pierwszy krok)

Obserwuj bloga (Obraz 5 Lista niestandardowa drugi krok)

Użytkownik będzie miał teraz dostęp do tej listy i może również udostępniać ją innym użytkownikom. Dodatkowo za każdym razem, gdy użytkownik przegląda tę listę, będzie ona zawierać wszystkie rekordy, które użytkownik aktualnie śledzi w tym module.

Obserwuj bloga (zdjęcie 6.2 Cytaty, które śledzę Lista)

Przeglądanie aktualizacji w module Akcje

Po tym, jak użytkownik zacznie śledzić rekordy, może wygodnie sprawdzić wszelkie aktualizacje dokonane przez innych użytkowników, odwiedzając moduł Akcje i klikając kartę Aktualizacje.

Obserwuj bloga (aktualizacje obrazu 6)

Na stronie Aktualizacje użytkownicy mogą zobaczyć wszystkie aktualizacje obserwowanych przez siebie rekordów, w tym użytkownika, który dokonał aktualizacji. Wszystkie te informacje są wyszczególnione pod nazwą rekordu, która jest również bezpośrednim linkiem do rekordu.

Obserwuj bloga (link do zdjęcia 7)

Weź Vtiger na jazdę próbną już dziś

Kliknij tutaj aby zapisać się na 15-dniowy bezpłatny okres próbny lub wypróbować naszą zawsze bezpłatną wersję pilotażową.