SaaS_LeadQualificiation_Part2_LeadBanner

SaaS Lead Qualification 101: Część 2 - Jak dopracować proces kwalifikacji leadów

Kwalifikacja lidera to zarówno sztuka, jak i nauka. Właściwe rozwiązanie może przyspieszyć zamknięcie rurociągu sprzedaży. Jest to również jedna rzecz, z którą zespoły marketingu i sprzedaży mogą się bardzo pomylić, gdy nie współpracują.
Prawa autorskie 2020 Vtiger | Polityka prywatności