Przejdź do treści
Strona główna » Audyt jakości i jego korzyści dla Twojej firmy

Audyt jakości i jego korzyści dla Twojej firmy

Hotel ABZ Boutique słynie z wysokiej jakości usług. Dzięki zadbanym ogrodom, dużym salom i wielu kuchniom są ulubionym miejscem wesel, zjazdów, konferencji itp. Dzięki bliskiemu parkowi rozrywki przyciągają również rodziny i młodsze tłumy. 

Podczas kwartalnego przeglądu kierownictwo ABZ zauważyło spadek liczby rezerwacji i stwierdziło, że dwa wydarzenia zostały odwołane. Po zapytaniu okazało się, że pokoje były przepełnione, a rezerwacje nie były potwierdzane w wielu przypadkach, co prowadziło do anulowania rezerwacji. Zauważono również, że jakość żywności spadła, co doprowadziło do negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Zostało to podane jako powód odwołania imprez.

Jak więc ABZ mogło uniknąć tych problemów? Firmy takie jak ABZ muszą inwestować i wdrażać solidne procesy zarządzania jakością i wdrażanie technologii. Czy procesy zarządzania jakością coś zmienią? Tak, mieliby. Procesy takie jak audyty jakości zapewniałyby regularne kontrole procesów i ludzi, pomagając w ten sposób zidentyfikować błędy i zapewnić spójność usług. Ten blog będzie omawiał wpływ zarządzania jakością i audytu na biznes.

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością pomaga firmom przezwyciężyć wyzwania związane z jakością. Pomagają Ci w: 

 • Standaryzacja procedur 
 • Wdrażanie mierników jakości
 • Identyfikacja luk, błędów i obszarów do poprawy
 • Śledzenie procesów w sposób ciągły, aby nie doszło do obniżenia standardów

Aby zapewnić pomyślne wdrożenie procesu zarządzania jakością, należy regularnie przeprowadzać audyty jakości.

Kontrola jakości

Audyt jakości to systematyczny proces przeglądu i oceny operacji, produktów lub usług w celu ustalenia, czy spełniają one określone standardy jakości. Audyty są przeprowadzane przez wyszkolonych audytorów, którzy kontrolują procesy, procedury i dokumentację organizacji, aby upewnić się, że są one zgodne ze standardami branżowymi, przepisami i własnymi standardami jakości firmy. 

Proces audytu zazwyczaj obejmuje:

 • Planowanie: Obejmuje to zdefiniowanie zakresu audytu, jego celów i wskaźników. Obejmuje to również identyfikację audytorów. 
 • Audyt: Obejmuje to gromadzenie danych przez zespół audytowy, przeglądanie dokumentów, przeprowadzanie wywiadów z personelem i przeprowadzanie inspekcji w celu oceny zgodności ze standardami jakości.
 • Raportowanie: Obejmuje to generowanie raportów na temat ustaleń, w tym obszarów wymagających poprawy, błędów i niezgodności.
 • Dalsze działania: Wymaga to od firmy podjęcia działań korygujących w oparciu o raporty z audytu.  

Korzyści z procesu audytu jakości

Funkcja audytu jakości w CRM może pomóc firmie na kilka sposobów, w tym:

 • Ulepszona kontrola jakości: Funkcja audytu jakości umożliwia firmom przeprowadzanie regularnych kontroli jakości i audytów w celu zapewnienia, że ​​produkty lub usługi spełniają standardy jakości. Może to pomóc zidentyfikować i rozwiązać problemy z jakością, zanim staną się większymi problemami.
 • Lepsza zgodność: Funkcja audytu jakości może pomóc firmom w zapewnieniu zgodności z normami i przepisami branżowymi, udostępniając narzędzia do zarządzania audytami i dokumentowania działań związanych ze zgodnością.
 • Zwiększona wydajność: Automatyzując procesy audytu jakości, CRM z funkcją audytu jakości może pomóc firmom zaoszczędzić czas i ograniczyć pracę ręczną, pozwalając im skupić się na innych ważnych czynnościach.
 • Zwiększona świadomość marki: Funkcja audytu jakości zapewnia firmom wgląd w czasie rzeczywistym w wyniki i problemy związane z jakością, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji i podejmowanie działań naprawczych w razie potrzeby.
 • Zwiększona satysfakcja klienta: Funkcja audytu jakości może pomóc firmom w zapewnieniu lepszej obsługi klienta i zwiększeniu jego zadowolenia poprzez zapewnienie, że produkty lub usługi spełniają standardy jakości.

Ponieważ audyt jakości zapewnia powyższe, pomaga również firmom identyfikować możliwości ciągłego doskonalenia, zapewniać lepszą obsługę klientów i napędzać rozwój firmy.

Czy jesteś użytkownikiem CRM? Czy Twój CRM ma funkcję audytu jakości?

Niektóre CRM są wyposażone w funkcję audytu jakości. Korzystając z tej funkcji, możesz regularnie oceniać i poprawiać jakość swoich procesów. Może pomóc zidentyfikować i rozwiązać problemy z jakością, zanim staną się poważnymi problemami. 

Funkcja audytu jakości w Vtiger CRM

Funkcja audytu jakości w Vtiger CRM pomaga tworzyć listy kontrolne audytu, przeprowadzać audyty i rejestrować dane w CRM. Możesz użyć tych danych do generowania raportów, które pomogą Ci przejrzeć luki, problemy i niedociągnięcia. Reposty pomogą Ci również usprawnić procesy. 

Korzystając z funkcji audytu jakości, możesz:

 1. Zdefiniuj szablony audytów: Vtiger CRM umożliwia firmom tworzenie dostosowywalnych szablonów audytów w celu spełnienia ich określonych standardów jakości.
 2. Zaplanuj audyty: firmy mogą planować audyty na podstawie określonych kryteriów, takich jak lokalizacja, typ produktu lub proces.
 3. Przeprowadzaj audyty: Vtiger CRM zapewnia narzędzia do przeprowadzania audytów, w tym listy kontrolne, mechanizmy oceniania i przepływy pracy.
 4. Śledź wyniki audytu: Vtiger CRM umożliwia firmom śledzenie wyników audytu i monitorowanie wydajności w czasie.
 5. Generuj raporty: Firmy mogą generować niestandardowe raporty na temat wyników audytu, aby uzyskać wgląd w ich wyniki jakościowe i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Ponieważ ta funkcja jest wbudowana w CRM, możesz przechowywać dane związane z jakością. Za pomocą One View i danych jakościowych Vtiger na wyciągnięcie ręki możesz przewidzieć obszary problemowe i opracować odpowiednie rozwiązania. Obszary takie jak sprzedaż i obsługa klienta mogą zostać ulepszone poprzez wdrożenie procesów jakości. 

Funkcja audytu jakości Vtiger CRM może pomóc firmom usprawnić procesy kontroli i zapewniania jakości, zapewnić zgodność ze standardami branżowymi i poprawić ogólną wydajność jakości. Może to pomóc w zwiększeniu zadowolenia klientów, zwiększeniu powtarzalności transakcji i ostatecznie zwiększeniu rentowności.

Czy jesteś użytkownikiem CRM? Chcesz skorzystać z łatwej w użyciu funkcji Audytu Jakości w CRM? Następnie kliknij tutaj aby wypróbować funkcję kontroli jakości Vtiger już dziś.