Grupa Technologii Miejskich + Vtiger CRM

INDUSTRY

Technologia informacyjna

LOKALIZACJA

Houston, Teksas, Stany Zjednoczone

Podsumowanie TL; DR

 • Informacje o Firmie: City Technology Group to firma z siedzibą w Houston, która zapewnia całodobową obsługę klienta w zakresie sieci, IT i przetwarzania w chmurze.  
 • Wyzwanie: Używane systemy Professional Service Automation (PSA), które miały swoje własne ograniczenia. Był także zbyt skomplikowany i mniej przyjazny dla użytkownika. System wymagał częstych dostosowań, a ceny były wysokie. 
 • Kompleksowe rozwiązanie: Vtiger CRM został wdrożony jako rozwiązanie do zarządzania klientami i wsparcia. Funkcjonuje jako rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, upraszczające procesy biznesowe poprzez relacyjne zarządzanie danymi.
 • Zadowolenie użytkownika: Wysoce przyjazna dla użytkownika platforma Vtiger CRM podniosła satysfakcję pracowników City Technology Group. Ich pozytywne opinie podkreślają sukces Vtiger CRM we wsparciu i zarządzaniu relacjami z klientami. 
 • Ciągłe uczenie się i optymalizacja: Firma dąży do zrozumienia i wykorzystania pełnych możliwości Vtiger CRM w celu usprawnienia procesów biznesowych.

O firmie

City Technology Group to firma zorientowana na usługi z siedzibą w Houston w Teksasie, która specjalizuje się w całodobowej obsłudze klienta w zakresie rozwiązań informatycznych, sieciowych i przetwarzania w chmurze. Ich misja obejmuje:

 • Dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby mogły silnie konkurować z dużymi konkurentami. 
 • Aby skutecznie zarządzać danymi klientów w celu zapewnienia ciągłości działania. 
 • Wspieranie środowiska odzwierciedlającego postęp biznesowy poprzez innowacje technologiczne.

Wyzwanie

City Technology Group korzystała już wcześniej z systemów Professional Service Automation (PSA). Choć miało to swoje zalety, wad było mnóstwo. Początkowo ceny tych systemów były wysokie, co utrudniało organizacji zarządzanie wydatkami. Interfejsy tych platform były bardzo złożone i mniej przyjazne dla użytkownika, co wpływało na codzienne zadania zespołu. Ponadto dostosowywanie tych systemów do wymagań biznesowych pochłaniało dużo czasu. 

To skłoniło firmę do poszukiwania rozwiązania bardziej zorientowanego na użytkownika, aby rozwiązać złożoność systemów, co ostatecznie mogłoby poprawić ich wydajność operacyjną. 

Rozwiązanie: wdrożenie Vtiger CRM jako rozwiązanie strategiczne 

Potrzeba bardziej usprawnionego rozwiązania doprowadziła do strategicznego wdrożenia Vtiger CRM w City Technology Group. Charakterystyczna, wszechstronna funkcjonalność CRM odegrała zasadniczą rolę, ponieważ ustanowiła ramy relacyjne i uprościła ich charakter biznesowy. Oznacza to, że usprawnione procesy biznesowe wyeliminowały potrzebę stosowania wielu systemów.

Wnioski

Zespół City Technology Group wyraził zadowolenie ze swoich doświadczeń z Vtiger CRM, co czyni go skutecznym rozwiązaniem dla firmy.

Podsumowując, City Technology Group przezwyciężyła swoje wyzwania dzięki przyjęciu Vtiger CRM. Ich zespół nadal pracuje nad zrozumieniem dodatkowych funkcjonalności narzędzia, takich jak sprzedaż i wyceny. Idąc dalej, firma dąży do pełnego zrozumienia i wykorzystania możliwości Vtiger CRM w celu optymalizacji i usprawnienia procesów biznesowych.

Podsumowanie TL; DR

 • Informacje o Firmie: City Technology Group to firma z siedzibą w Houston, która zapewnia całodobową obsługę klienta w zakresie sieci, IT i przetwarzania w chmurze.  
 • Wyzwanie: Używane systemy Professional Service Automation (PSA), które miały swoje własne ograniczenia. Był także zbyt skomplikowany i mniej przyjazny dla użytkownika. System wymagał częstych dostosowań, a ceny były wysokie. 
 • Kompleksowe rozwiązanie: Vtiger CRM został wdrożony jako rozwiązanie do zarządzania klientami i wsparcia. Funkcjonuje jako rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, upraszczające procesy biznesowe poprzez relacyjne zarządzanie danymi.
 • Zadowolenie użytkownika: Wysoce przyjazna dla użytkownika platforma Vtiger CRM podniosła satysfakcję pracowników City Technology Group. Ich pozytywne opinie podkreślają sukces Vtiger CRM we wsparciu i zarządzaniu relacjami z klientami. 
 • Ciągłe uczenie się i optymalizacja: Firma dąży do zrozumienia i wykorzystania pełnych możliwości Vtiger CRM w celu usprawnienia procesów biznesowych.

O firmie

City Technology Group to firma zorientowana na usługi z siedzibą w Houston w Teksasie, która specjalizuje się w całodobowej obsłudze klienta w zakresie rozwiązań informatycznych, sieciowych i przetwarzania w chmurze. Ich misja obejmuje:

 • Dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby mogły silnie konkurować z dużymi konkurentami. 
 • Aby skutecznie zarządzać danymi klientów w celu zapewnienia ciągłości działania. 
 • Wspieranie środowiska odzwierciedlającego postęp biznesowy poprzez innowacje technologiczne.

Wyzwanie

City Technology Group korzystała już wcześniej z systemów Professional Service Automation (PSA). Choć miało to swoje zalety, wad było mnóstwo. Początkowo ceny tych systemów były wysokie, co utrudniało organizacji zarządzanie wydatkami. Interfejsy tych platform były bardzo złożone i mniej przyjazne dla użytkownika, co wpływało na codzienne zadania zespołu. Ponadto dostosowywanie tych systemów do wymagań biznesowych pochłaniało dużo czasu. 

To skłoniło firmę do poszukiwania rozwiązania bardziej zorientowanego na użytkownika, aby rozwiązać złożoność systemów, co ostatecznie mogłoby poprawić ich wydajność operacyjną. 

Rozwiązanie: wdrożenie Vtiger CRM jako rozwiązanie strategiczne 

Potrzeba bardziej usprawnionego rozwiązania doprowadziła do strategicznego wdrożenia Vtiger CRM w City Technology Group. Charakterystyczna, wszechstronna funkcjonalność CRM odegrała zasadniczą rolę, ponieważ ustanowiła ramy relacyjne i uprościła ich charakter biznesowy. Oznacza to, że usprawnione procesy biznesowe wyeliminowały potrzebę stosowania wielu systemów.

Wnioski

Zespół City Technology Group wyraził zadowolenie ze swoich doświadczeń z Vtiger CRM, co czyni go skutecznym rozwiązaniem dla firmy.

Podsumowując, City Technology Group przezwyciężyła swoje wyzwania dzięki przyjęciu Vtiger CRM. Ich zespół nadal pracuje nad zrozumieniem dodatkowych funkcjonalności narzędzia, takich jak sprzedaż i wyceny. Idąc dalej, firma dąży do pełnego zrozumienia i wykorzystania możliwości Vtiger CRM w celu optymalizacji i usprawnienia procesów biznesowych.

Zacznij korzystać z Vtiger

Nie wymaga się karty kredytowej