Pen Aviation + Vtiger CRM

INDUSTRY

Lotnictwo

LOKALIZACJA

Selangor, Malezja

KORZYŚCI

 • Usprawnione operacje.
 • Lepsza sprzedaż i partnerstwo.
 • Lepsze podejmowanie decyzji dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym.
 • Skuteczne działania marketingowe.
 • Zwiększona skuteczność i efektywność operacyjna.

Podsumowanie TL; DR

 • Informacje o Firmie: Pen Aviation jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań w branży lotniczej w Azji i jest znany z obsługi zarówno klientów cywilnych, jak i rządowych. Ich portfolio produktów obejmuje stałopłaty, wiropłaty, amfibie i UAV. 
 • wyzwania: Brak ujednoliconego systemu umożliwiającego skuteczne zarządzanie różnorodnymi potrzebami biznesowymi oraz płynnego połączenia z interesariuszami w celu dostosowania do potrzeb w czasie rzeczywistym. Istniejący system CRM był przestarzały, a zarządzanie danymi skomplikowane ze względu na brak dostępności chmury. 
 • Scentralizowana platforma: Vtiger CRM został wdrożony strategicznie ze względu na przyjazne dla użytkownika dostosowanie i opłacalność. Możliwości adaptacyjne systemu CRM wzmocniły kompetencje pracowników Pen Aviation niezależnie od ich wiedzy informatycznej.
 • Rozwiązanie problemu zdecentralizowanego przechowywania danych: Vtiger CRM rozwiązał problemy w możliwościach raportowania i uprościł zarządzanie danymi. 
 • Ulepszone śledzenie sprzedaży: Zwiększono zdolność Pen Aviation do monitorowania partnerstw i nawiązywania kontaktu z różnorodną bazą klientów. 
 • Ogólna wydajność operacyjna: Dzięki znaczącym ulepszeniom wprowadzonym w różnych liniach biznesowych Pen Aviation, ich ogólna wydajność operacyjna i skuteczność uległy zwiększeniu. 
 • Zwiększone wysiłki marketingowe: Przyjęcie Vtiger CRM wyeliminowało ręczną komunikację w ramach działań marketingowych. W rezultacie zminimalizowano skomplikowane procesy i ryzyko straconych szans.

O firmie

Pen Aviation z siedzibą w Malezji jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań na niszowych rynkach lotniczych w Azji, obsługującym zarówno klientów cywilnych, jak i rządowych. Firma specjalizuje się w szeregu usług, które przyczyniają się do wydajności i rozwoju przemysłu lotniczego. Obejmują one:

 • Doradztwo i zarządzanie projektami
 • Sprzedaż i zakup samolotów
 • Czarterowy konsjerż
 • Możliwości inwestycyjne
 • Rozwój biznesowy dla firm zarządzających statkami powietrznymi
 • Bezzałogowe zautomatyzowane rozwiązania (UAS)

Zróżnicowane portfolio, specjalistyczna wiedza branżowa i silne dążenie do doskonałości stawiają Pen Aviation jako wszechstronnego partnera dla osób poszukujących kompleksowych rozwiązań lotniczych na rynku azjatyckim. Koncentrując się na innowacjach, zadowoleniu klientów i strategicznych partnerstwach, Pen Aviation w dalszym ciągu wznosi się na nowe wyżyny w branży lotniczej.

Wyzwanie

Firma Pen Aviation stanęła przed dwoma kluczowymi wyzwaniami. Pierwszym wyzwaniem dla nich była potrzeba jednolitego systemu do skutecznego zarządzania różnorodnymi i z natury odrębnymi liniami biznesowymi. Ta złożoność wymagała rozwiązania ERP dostosowanego do produkcji projektowej, dostosowanego do unikalnego charakteru ich działalności.

Dodatkowo wymagali płynnego połączenia z interesariuszami, podzielonymi na dwie grupy: zwinną i specyficzną. To połączenie było niezbędne, ponieważ umożliwiło im dostosowywanie produktów w czasie rzeczywistym, a funkcja ta musiała być przyjazna dla użytkownika i dostępna nawet dla osób z ograniczoną wiedzą informatyczną. Ta zdolność adaptacyjna została uznana za kluczową ze względu na dynamiczny charakter branży, w której narzędzia stale się rozwijają, a nowi pracownicy, niekoniecznie specjaliści IT, muszą szybko i skutecznie obejmować różne linie biznesowe w swojej organizacji.

Ponadto korzystali z przestarzałego systemu CRM, przechowującego krytyczne dane na komputerach poszczególnych pracowników, które nie były dostępne w chmurze. To zdecentralizowane przechowywanie danych utrudniało możliwości raportowania i skomplikowane zarządzanie danymi, ponieważ Pen Aviation obsługuje zróżnicowaną bazę klientów, co utrudniało skuteczne śledzenie sprzedaży i aktualizacje partnerstw. Ponadto ich wysiłki marketingowe opierały się na ręcznej komunikacji e-mailowej, co prowadziło do uciążliwych procesów i potencjalnych straconych szans. Aby kompleksowo stawić czoła tym wyzwaniom, firma Pen Aviation rozpoczęła poszukiwania zautomatyzowanego rozwiązania.

Rozwiązanie: Zwiększona wydajność operacyjna dzięki wdrożeniu Vtiger CRM 

W poszukiwaniu optymalizacji procesów operacyjnych w Pen Aviation, a także wspierania lepszego zarządzania relacjami z klientami, firma strategicznie wdrożyła Vtiger CRM. Jego atrakcyjne funkcje, w tym przyjazne dla użytkownika dostosowywanie i opłacalność, odegrały kluczową rolę w podjęciu ostatecznej decyzji. 

Pracownicy z różnych działów i na różnych stanowiskach w Pen Aviation mogą wykorzystywać intuicyjny projekt CRM do usprawniania współpracy, usprawniania przepływów pracy, a także podejmowania właściwych decyzji dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym. 

Wnioski

Dzięki scentralizowanej platformie dostarczonej przez Vtiger CRM, Pen Aviation z powodzeniem osiągnęło bezproblemową integrację w różnych liniach biznesowych. Automatyzacja kluczowych procesów doprowadziła do usprawnienia działań pomiędzy działami biznesowymi.

Konsolidacja danych w bezpiecznej bazie danych opartej na chmurze ułatwiła monitorowanie krytycznych potoków i danych. Umożliwiło to śledzenie i monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym. Ogólnie rzecz biorąc, strategiczne wdrożenie Vtiger CRM w Pen Aviation zaowocowało znaczną poprawą w różnych aspektach, a tym samym zwiększoną wydajnością i efektywnością operacyjną.

Podsumowanie TL; DR

 • Informacje o Firmie: Pen Aviation jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań w branży lotniczej w Azji i jest znany z obsługi zarówno klientów cywilnych, jak i rządowych. Ich portfolio produktów obejmuje stałopłaty, wiropłaty, amfibie i UAV. 
 • wyzwania: Brak ujednoliconego systemu umożliwiającego skuteczne zarządzanie różnorodnymi potrzebami biznesowymi oraz płynnego połączenia z interesariuszami w celu dostosowania do potrzeb w czasie rzeczywistym. Istniejący system CRM był przestarzały, a zarządzanie danymi skomplikowane ze względu na brak dostępności chmury. 
 • Scentralizowana platforma: Vtiger CRM został wdrożony strategicznie ze względu na przyjazne dla użytkownika dostosowanie i opłacalność. Możliwości adaptacyjne systemu CRM wzmocniły kompetencje pracowników Pen Aviation niezależnie od ich wiedzy informatycznej.
 • Rozwiązanie problemu zdecentralizowanego przechowywania danych: Vtiger CRM rozwiązał problemy w możliwościach raportowania i uprościł zarządzanie danymi. 
 • Ulepszone śledzenie sprzedaży: Zwiększono zdolność Pen Aviation do monitorowania partnerstw i nawiązywania kontaktu z różnorodną bazą klientów. 
 • Ogólna wydajność operacyjna: Dzięki znaczącym ulepszeniom wprowadzonym w różnych liniach biznesowych Pen Aviation, ich ogólna wydajność operacyjna i skuteczność uległy zwiększeniu. 
 • Zwiększone wysiłki marketingowe: Przyjęcie Vtiger CRM wyeliminowało ręczną komunikację w ramach działań marketingowych. W rezultacie zminimalizowano skomplikowane procesy i ryzyko straconych szans.

O firmie

Pen Aviation z siedzibą w Malezji jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań na niszowych rynkach lotniczych w Azji, obsługującym zarówno klientów cywilnych, jak i rządowych. Firma specjalizuje się w szeregu usług, które przyczyniają się do wydajności i rozwoju przemysłu lotniczego. Obejmują one:

 • Doradztwo i zarządzanie projektami
 • Sprzedaż i zakup samolotów
 • Czarterowy konsjerż
 • Możliwości inwestycyjne
 • Rozwój biznesowy dla firm zarządzających statkami powietrznymi
 • Bezzałogowe zautomatyzowane rozwiązania (UAS)

Zróżnicowane portfolio, specjalistyczna wiedza branżowa i silne dążenie do doskonałości stawiają Pen Aviation jako wszechstronnego partnera dla osób poszukujących kompleksowych rozwiązań lotniczych na rynku azjatyckim. Koncentrując się na innowacjach, zadowoleniu klientów i strategicznych partnerstwach, Pen Aviation w dalszym ciągu wznosi się na nowe wyżyny w branży lotniczej.

Wyzwanie

Firma Pen Aviation stanęła przed dwoma kluczowymi wyzwaniami. Pierwszym wyzwaniem dla nich była potrzeba jednolitego systemu do skutecznego zarządzania różnorodnymi i z natury odrębnymi liniami biznesowymi. Ta złożoność wymagała rozwiązania ERP dostosowanego do produkcji projektowej, dostosowanego do unikalnego charakteru ich działalności.

Dodatkowo wymagali płynnego połączenia z interesariuszami, podzielonymi na dwie grupy: zwinną i specyficzną. To połączenie było niezbędne, ponieważ umożliwiło im dostosowywanie produktów w czasie rzeczywistym, a funkcja ta musiała być przyjazna dla użytkownika i dostępna nawet dla osób z ograniczoną wiedzą informatyczną. Ta zdolność adaptacyjna została uznana za kluczową ze względu na dynamiczny charakter branży, w której narzędzia stale się rozwijają, a nowi pracownicy, niekoniecznie specjaliści IT, muszą szybko i skutecznie obejmować różne linie biznesowe w swojej organizacji.

Ponadto korzystali z przestarzałego systemu CRM, przechowującego krytyczne dane na komputerach poszczególnych pracowników, które nie były dostępne w chmurze. To zdecentralizowane przechowywanie danych utrudniało możliwości raportowania i skomplikowane zarządzanie danymi, ponieważ Pen Aviation obsługuje zróżnicowaną bazę klientów, co utrudniało skuteczne śledzenie sprzedaży i aktualizacje partnerstw. Ponadto ich wysiłki marketingowe opierały się na ręcznej komunikacji e-mailowej, co prowadziło do uciążliwych procesów i potencjalnych straconych szans. Aby kompleksowo stawić czoła tym wyzwaniom, firma Pen Aviation rozpoczęła poszukiwania zautomatyzowanego rozwiązania.

Rozwiązanie: Zwiększona wydajność operacyjna dzięki wdrożeniu Vtiger CRM 

W poszukiwaniu optymalizacji procesów operacyjnych w Pen Aviation, a także wspierania lepszego zarządzania relacjami z klientami, firma strategicznie wdrożyła Vtiger CRM. Jego atrakcyjne funkcje, w tym przyjazne dla użytkownika dostosowywanie i opłacalność, odegrały kluczową rolę w podjęciu ostatecznej decyzji. 

Pracownicy z różnych działów i na różnych stanowiskach w Pen Aviation mogą wykorzystywać intuicyjny projekt CRM do usprawniania współpracy, usprawniania przepływów pracy, a także podejmowania właściwych decyzji dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym. 

Wnioski

Dzięki scentralizowanej platformie dostarczonej przez Vtiger CRM, Pen Aviation z powodzeniem osiągnęło bezproblemową integrację w różnych liniach biznesowych. Automatyzacja kluczowych procesów doprowadziła do usprawnienia działań pomiędzy działami biznesowymi.

Konsolidacja danych w bezpiecznej bazie danych opartej na chmurze ułatwiła monitorowanie krytycznych potoków i danych. Umożliwiło to śledzenie i monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym. Ogólnie rzecz biorąc, strategiczne wdrożenie Vtiger CRM w Pen Aviation zaowocowało znaczną poprawą w różnych aspektach, a tym samym zwiększoną wydajnością i efektywnością operacyjną.

Zacznij korzystać z Vtiger

Nie wymaga się karty kredytowej