Dropbox + Vtiger CRM

Dropbox to nowoczesna przestrzeń robocza przeznaczona do ograniczania pracowitości, dzięki czemu możesz skupić się na rzeczach istotnych.

Dropbox to usługa hostingu plików, która umożliwia przesyłanie plików, przechowywanie, udostępnianie i uzyskiwanie do nich dostępu z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Funkcje integracji Dropbox:

  • Połącz przesłane dokumenty z potencjalnymi klientami, kontaktami, możliwościami itp. W Vtiger CRM.
  • Udostępniaj przesłane dokumenty wewnętrznie i zewnętrznie.
  • Wyświetl najnowszą wersję dokumentu i upewnij się, że widzowie mają odpowiednie informacje.
  • Przechowuj zabezpieczenia marketingowe i sprzedażowe w jednym miejscu, aby mieć do nich szybki dostęp.

Dostępne w tych edycjach:

Wszystkie wydania