Najlepsze praktyki / przewodniki

Zasoby

Zarządzanie sesją

Pozostawienie systemu bez nadzoru lub nie wylogowanie się może być ryzykowne. Vtiger pozwala skonfigurować limity czasu sesji dla użytkowników. Domyślny limit czasu sesji to 72 godziny.

Zarządzaj zgodami

W tym artykule znajdziesz przegląd sposobów uzyskiwania zgody od kontaktów oraz tego, w jaki sposób CRM może pomóc Twojej firmie w dostosowaniu się do preferencji dotyczących kontaktów.

Metody uwierzytelniania

Uwierzytelnij metodę logowania każdego użytkownika, zasady haseł i zasady wylogowywania, aby zachować bezpieczeństwo. Administrator musi ustawić metodę logowania dla wszystkich użytkowników, używając hasła lub loginu Google. Ponadto ustaw limit czasu nieaktywnej sesji dla wszystkich użytkowników.

Edukuj użytkowników

Istnieje kilka nawyków, które należy rozwijać, aby poprawić bezpieczeństwo swoich działań online. Większość z tych zaleceń jest prosta, a ich przestrzeganie znacznie poprawi bezpieczeństwo przeglądania.

Potwierdzenie email

Uwierzytelnij swoje wiadomości e-mail za pomocą SPF, DKIM i Sender ID

Szyfrowanie danych

Vtiger umożliwia szyfrowanie danych poprzez włączenie szyfrowania na poziomie pola. Zalecane jest włączenie szyfrowania zawierającego dane PHI / PII.