Analytisk CRM

Analytisk CRM-programvara bearbetar data som samlats in från organisationen för att utvinna gällande insikter för att optimera verksamheten.

Analytiskt CRM-system hanterar backoffice-operationer med lätthet. Det gör det möjligt för företag att fatta datatilläggsbeslut genom att utvärdera kundernas beteende och förutsäga köpsintention.

Analytisk CRM ger företag möjlighet att:

  • Samla kundinformation och organisera den i ett arkiv.
  • Erbjud personaliserade interaktioner för att förbättra relationen med kunder och kunder.
  • Förbättra effektiviteten av marknadsföringskampanjer genom att separera publiken i termer av olika kriterier.
  • Förutse och förhindra avböjning av kunder för att förbättra kundbevarandet.
  • Planera ekonomiska prognoser som stöds av analys av resultatmätvärden.

Vilka är fördelarna med att utnyttja analytisk CRM?

Analytisk CRM erbjuder analytiska funktioner som hjälper företag att prognostisera, skala och förbättra kundrelationer.

Här är några fördelar med att utnyttja Analytical CRM:

Behåll lukrativa kunder baserat på dataanalys.

Identifiera nya kunder som liknar den perfekta kunden bland alla leads.

Förbättra kundnöjdhet och lojalitet avsevärt.

Samlar in och analyserar försäljnings- och marknadsföringsdata för att ge intelligens för smidigare verksamhet.

Typer av analyser

Kundanalys

Kundanalys

Hjälper till att generera kundbeteenderapporter genom att identifiera mönster och analysera dem för att identifiera lukrativa kundsegment som är värda att bedriva.

Marknadsföring Analytics

Marknadsföring Analytics

Används vid planering och hantering av marknadsföringskampanjer på olika geografiska nivåer, branding och produktanalys. Marknadsanalys ger också värdefull information om outnyttjade marknadsföringsmöjligheter.

Försäljningsanalys

Försäljningsanalys

Hjälper till att borra ner försäljningscykeln, förbättra försäljningspipeline och omforma planer. Det hjälper också till att förutsäga vinst och försäljning genom att granska försäljningsbeteendet.

Tjänsteanalys

Tjänsteanalys

Samlar information från olika källor för att utvärdera kundnöjdhet. Utöver det kan företag optimera sina tjänster när det gäller servicekostnader och intäkter.

Kanalanalys

Kanalanalys

Hjälper företag att bestämma kundernas preferenser för kommunikationsmedel som telefon, e-post etc. Det hjälper också företag att finjustera sin offentliga kommunikation också.

Hur kan företag använda analytisk CRM?

Företag kan använda analytiska CRM för följande:

Trendprognos

Du kan dyka djupt in i historiska försäljningstrender och jämföra dem med nuvarande marknadsförhållanden för att fastställa inköpsbeteende. Beväpnad med denna information kan företag effektivt prognostisera trender och andra relaterade faktorer som platser och trendutvecklingens hastighet.

Förbättra kundtillfredsställelse

Låter företag analysera data som samlats in från flera kanaler och utnyttja den för att öka kundnöjdheten. Detaljerade kundprofiler är användbara för att fastställa preferenser och få en bättre förståelse för kundens livscykel. Dessa insikter är fördelaktiga vid blykonvertering och kundkvarhållande.

Försäljningsförfining

Du kan analysera kundernas preferenser och trender för att fastställa marknadsförings- och försäljningsmetoder som mest sannolikt ger bästa resultat. Dessutom kan de kontinuerligt övervaka försäljningsaktivitet för att förfina den för maximala vinster.

Förbättra marknadsföringskampanjer

Du kan utvärdera resultatet av marknadsföringskampanjer och rationalisera marknadsföringskostnaderna. Analytisk CRM hjälper också till att spåra leads i olika kanaler och skapa kundprofil.

Hur skiljer sig analytisk CRM från operativ CRM och CRM i samarbete?

Analytisk CRM skiljer sig från samarbete CRM och operativ CRM funktionellt.

Samarbetande CRM handlar främst om kommunikation och samarbete mellan kunder och leverantörer. Den delar olika typer av information såsom marknadsinformation, kundinformation och affärsinformation.

Inom en organisation är flera avdelningar anslutna via den samarbetsvilliga CRM. Den information som en avdelning samlar in kan användas i en annan avdelnings arbete för att förbättra kundservice.

Operativ CRM, å andra sidan, kombinerar och automatiserar försäljning, marknadsföring och kundsupport delar av ett företag. Den har tre huvudkomponenter:

  • Försäljningskraftautomatisering: Används i ledningen av försäljningsaktiviteter
  • marknadsföring automatisering: Omfattar kampanjer, kampanjhantering, marknadssegmentering och evenemangsbaserad marknadsföring
  • Serviceautomatisering: Det handlar om att diagnostisera och åtgärda problem med produkten.

Operativ CRM utnyttjar data för att optimera vardagliga processer, men inte på samma nivå som analytisk CRM.

Registrera dig för Vtiger för effektiv kundanalys

Inget kreditkort krävs. Avbryt när som helst.

En erkänd ledare och topprankad CRM i flera år