Fördelarna med att använda CRM

Varför använda CRM-lösning?

Med tanke på betydelsen av att bygga robusta kundrelationer är CRM-teknik nu avgörande för framgång och tillväxt för alla företag. Den kommer med en rad fördelar som fungerar som en skänk från gud i dagens snabba och konkurrenskraftiga affärslandskap.

Med ett CRM-system kan du:

 • Centralisera kunddata för att göra det möjligt för dina försäljnings-, support- och marknadsföringsteam att fatta snabba och informerade beslut. 
 • Förbättra teamproduktiviteten genom att effektivisera affärsprocesser och automatisera rutinuppgifter.
 • Få detaljerad analys och djupare insikter om ditt teams aktiviteter.
 • Förvandla kunddata till affärsintelligens för att öka intäkterna.

fördelarna med CRM

ROI från att använda ett CRM

Oavsett företagsstorlek eller typ ger ett CRM-verktyg en betydande avkastning på investeringen. ROI från att använda ett CRM kan beräknas baserat på dess monetära och icke-monetära kostnader och vinster.

Kostnader för en CRM-programvara

 • Programvarukostnad: CRM-programvara finns i olika utgåvor för att passa olika affärsbehov. Betalningar kan göras antingen månadsvis eller årligen. 
 • Supportkostnad: Slutanvändarna av CRM är de gruppmedlemmar som måste arbeta med det varje dag. Kostnaden för användarutbildning, installation och drift av CRM-applikationen ingår här.
 • Konfigurations- och anpassningskostnad: För att möta de förändrade affärsbehoven och kundernas krav kan CRM-applikationen kräva anpassning, vilket kräver extra kostnader. 
 • Löpande kostnad: För optimal prestanda på lång sikt kan underhållskostnaderna för CRM-teknik öka baserat på uppdateringarna och teknisk support.

Dessutom baserat på typ av CRM som du väljer kan kostnaderna skilja sig åt. Den initiala investeringen i CRM-teknik ger dig flera fördelar och långsiktig lönsamhet, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för företag.   

Fördelar med att använda ett CRM

Det skulle vara orättvist att kategorisera CRM-teknik som bara ytterligare ett kontakthanteringsverktyg, med tanke på de enorma funktioner den kommer med. Så vad gör att den sticker ut från resten? Ta en titt på några av de viktigaste fördelarna med ett CRM-verktyg:

 • Ökad omsättning: CRM fungerar som en kraftfull katalysator för vinstgenerering. Dess automatiseringsfunktioner tillåter försäljningschefer att vara uppmärksamma på att avsluta affärer. CRM ger korrekta insikter om kundmönster och pekar ut potentiella intäktsmöjligheter. 
 • Kundservice av hög kvalitet: Att imponera på kunderna är inte en promenad i parken. Men om det görs smart kan det låsa upp fördelar som kundbehållning, varumärkeshöjning etc. Eftersom CRM har en gedigen meritlista för varje kund är det lättare att ta itu med deras frågor och tillhandahålla personliga tjänster. 
 • Stark varumärkeslojalitet: Förutom att hålla kunderna nöjda, hjälper CRM att hitta sätt att hålla dem intresserade via e-postvarningar om produkter, erbjudanden etc. Detta hjälper dem att hålla kontakten med varumärket och inspirerar dem att investera igen. Som ett resultat ökar kundrelationen, vilket påverkar varumärkets rykte. 
 • Datadrivna insikter: Som tidigare nämnts studerar CRM kundbeteende och registrerar sådan data. Det genererar kraftfulla insikter som effektivt kan användas för att ta vara på försäljningsmöjligheter i framtiden. 
 • Bättre arbetseffektivitet: Med de dagliga repetitiva uppgifterna automatiserade gör CRM-verktyget det lättare att fokusera på högprioriterade uppgifter, samarbeta mellan team och höja den övergripande prestandan. 
 • Snabbare beslutsfattande: De korrekta datadrivna insikterna och analyserna av ett CRM-verktyg hjälper företagare att fatta välgrundade beslut.

Registrera dig för Vtiger idag!

Inget kreditkort krävs