Utvecklarresurser

Läs dokumentation, se Vtiger git-sidan och gå med i vår e-postlista för utvecklare

Utvecklardokumentation

Lär dig hur du installerar Vtiger open source och hur du bygger tillägg för både moln- och open source-versioner av Vtiger - inklusive integrering i vår.

Open Source Git-sida

Se Vtiger CRM open source gits utvecklingsaktivitet. Begäran att bidra och se samhällets bidrag

Utvecklarens e-postlista

Prenumerera på Vtiger-utvecklarens lista för att hålla dig uppdaterad om och diskutera ämnen som gäller Vtiger CRM-öppen källkod.