Google Drive-integrering med Vtiger CRM

Hantera, dela och samarbeta kring dokument inom CRM

Google Drive är integrerat integrerade med Vtiger-dokument, med vilket du kan lägga till, hantera och samarbeta på alla dessa dokument inom Vtiger.

Google Drive är en plattform för lagring och synkronisering av tjänster från Google.

Funktioner:

  • Ladda upp dokument och länka dem till potentiella kunder, kontakter, affärsmöjligheter eller andra poster i Vtiger CRM för att förbättra effektiviteten.
  • Dela uppladdade dokument med försäljning, marknadsföring och personer utanför organisationen.
  • Se den senaste dokumentversionen och se till att du och andra teammedlemmar alltid har den nya och korrekta informationen.
  • Lagra dina marknadsförings- och försäljningsmaterial på en enda plats för att snabbt komma åt.

Fördelar:

  • Samarbeta med kunder om dokument kopplade till deras CRM-poster.
  • Visa och använd filerna på olika enheter och platser.
  • Dela filerna inom och utanför organisationen.
  • Undvik att växla mellan lagringsappar.

Finns i dessa utgåvor:

Alla utgåvor