Vtiger användarvillkor

Uppdaterad: 11 mars 2024.

DETTA ÄR EN AVTAL MELLAN DIG ELLER ENHETEN SOM DU ANSVARAR (nedan kallad "Du" eller "Din") OCH Vtiger Systems (Indien) Private Limited (nedan kallad Vtiger eller "Vår" eller "Vi" eller "Us") ANVÄNDNING AV Vtiger Cloud mjukvarustjänster. Detta avtal består av följande villkor (nedan kallade "Villkoren").

Obs: Vi uppdaterar regelbundet dessa villkor. Om du har en aktiv Vtiger-prenumeration kommer vi att meddela dig via e-post eller avisering i appen när vi uppdaterar den. Du kan hitta arkiverade versioner av villkoren här..

1. Definitioner

Följande ord och fraser har definierade betydelser:

 • "Affiliate" betyder en enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med den aktuella enheten.
 • "Användardata" betyder information om en person som använder Vtiger Services.
 • "Konfidentiell information" avser all information som avslöjas av en part ("Utlämnande Part") till den andra parten ("Mottagande Part"), vare sig den är muntlig eller skriftlig, som betecknas som konfidentiell eller som rimligen bör förstås som konfidentiell med tanke på informationens art och omständigheterna för utlämnandet.
 • "Kunddata" eller "Dina data" avser all data som tillhandahålls av kunden som Vtiger behandlar på uppdrag av kunden som en databehandlare i samband med tillhandahållandet av tjänster.
 • "Kundens personuppgifter" avser kunduppgifter som hänför sig till person eller enhet (där enhetens information får samma skydd som personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar).
 • "Data Processing Addendum" (DPA) betyder tillägget som styr hanteringen av kunddata.
 • "Dokumentation" betyder onlineanvändarguider, dokumentation och hjälp- och utbildningsmaterial för Vtiger-tjänsterna, som uppdateras från tid till annan, tillgängliga på www.vtiger.com eller andra webbplatser som utsetts av oss.
 • "Beställningsformulär" avser ett beställningsdokument eller onlinebeställning eller aktivering av prenumerationen som anger de tjänster som ska tillhandahållas nedan och som ingås mellan dig och oss eller något av våra dotterbolag, inklusive eventuella tillägg och tillägg till dessa. Genom att ingå ett beställningsformulär nedan accepterar ett affiliate att vara bunden av villkoren i detta avtal som om det vore en ursprunglig part till detta.
 • "Bearbetning" avser varje operation eller uppsättning operationer som utförs på kunddata och personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt, såsom insamling, inspelning, organisation, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring , spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, blockering, radering eller förstörelse.
 • "Tjänster" avser de produkter och tjänster som beställs av dig under ett beställningsformulär eller tillhandahålls till dig gratis (i tillämpliga fall) eller under en kostnadsfri provperiod och som görs tillgängliga online av oss, inklusive tillhörande offline- och mobilkomponenter, enligt beskrivningen i dokumentationen. "Tjänster" exkluderar innehåll och tredjepartsapplikationer.
 • "Underbehandlare betyder varje processor som anlitas av Vtiger, av en medlem av Vtiger-gruppen eller av en annan underbehandlare.
 • "Användarvillkor" betyder detta dokument.
 • "Vtiger" betyder Vtiger Systems India Private Limited ("Vtiger"), ett indiskt företag som har sitt huvudkontor på nr. 18, 20th Main, 2nd Block, Rajajinagar, Bangalore - 560010, Karnataka, Indien eller ett dotterbolag till Vtiger, som tillämplig.

2. Godkännande av villkoren

Du måste vara laglig ålder för att kunna ingå ett bindande avtal för att acceptera villkoren. Om du inte godkänner villkoren, använd inte någon av våra tjänster. Du kan godkänna villkoren genom att markera en kryssruta eller klicka på en knapp som anger din godkännande av villkoren eller genom att faktiskt använda våra tjänster. Anställda eller affiliates av företag som erbjuder Tjänster som direkt konkurrerar med någon av Vtigers tjänster är uttryckligen förbjudna att komma åt Vtiger Services för konkurrenskraftig forskning eller relaterad verksamhet.

3. Tjänster

3.1 Free Trial

Vi erbjuder nya kunder en licens för att prova vår produkt gratis ("Trial") under en begränsad period. Du är inte skyldig att skaffa en prenumeration för att använda någon betald tjänst som ett resultat av din prenumeration på försöket.

3.2 Betatjänster

Vi kan erbjuda vissa tjänster som stängda eller öppna betaltjänster ("Beta Service" eller "Beta Services") för test och utvärdering. Du godkänner att Vi har ensam behörighet och utrymme att bestämma perioden för testning och utvärdering av Beta Services. Vi kommer att vara ensam domare av framgången för sådan testning och beslutet om att erbjuda Beta Services som kommersiella tjänster. Du är inte skyldig att skaffa en prenumeration för att använda någon betald tjänst som ett resultat av ditt prenumeration på någon Beta-tjänst. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst och från tid till annan, helt eller delvis avbryta någon av Betatjänsterna med eller utan förvarning till dig. Du godkänner att Vtiger inte är ansvarig för Dig eller någon tredje part för skada som är relaterad till eller som orsakas av ändring, upphävande eller upphörande av någon av Beta-tjänsterna av någon anledning.

3.3 Betalda användarprenumerationer

Om inte annat anges (i) Tjänster köps som användarabonnemang och kan nås med högst det angivna antalet användare, (ii) ytterligare användarabonnemang kan läggas till under prenumerationsperioden med samma prissättning som för existerande prenumerationer som prorieras under återstoden av prenumerationsperioden som gäller vid den tidpunkt då de extra användarabonnemangen läggs till och (iii) de tillkommande användarabonnemangen upphör att gälla samma datum som de redan existerande abonnemangen. Användarabonnemang är avsedda för utvalda användare och kan inte delas eller användas av mer än en användare men kan omfördelas till nya användare som ersätter tidigare användare som inte längre behöver använda Tjänsterna kontinuerligt.

3.4 Free Editions

Vi kan erbjuda gratis tjänster. Användning av gratis tjänster omfattas av villkoren i detta avtal. Observera att Free Services tillhandahålls till dig utan kostnad upp till vissa gränser som beskrivs i dokumentationen. Användning över dessa gränser kräver Ditt inköp av ytterligare resurser eller Tjänster. Du godkänner att Vtiger, efter eget gottfinnande, får säga upp din tillgång till de fria tjänsterna eller någon del av dem.

4. Begränsningar av användningen

Du borde inte:

 1. Överför eller på annat sätt tillhandahålla Tjänsterna till tredje part
 2. Lämna någon tjänst baserad på Tjänsterna utan föregående skriftligt tillstånd
 3. Använd tredjepartslänkar till webbplatser utan att godkänna deras webbplatsvillkor
 4. Skicka länkar till tredje parts webbplatser eller använd deras logotyp, företagsnamn etc. utan deras skriftliga skriftliga tillstånd eller
 5. Använd Tjänsterna för olagliga ändamål eller för överföring av material som är olagligt, ärekränkande, trakasserande, kränkande, invasivt mot andras integritet, kränkande, hotande, skadlig, vulgär, pornografisk, obscen eller annars är anstötlig, kränker religiösa känslor, främjar rasism , innehåller virus eller det som kränker eller kan störa immateriella rättigheter eller andra rättigheter till en annan.
 6. Använd Tjänsterna för överföring av "skräppost", "spam", "kedjebrev", "phishing" eller oönskad massdistribution av e-post.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp din tillgång till Tjänsterna om det finns rimliga skäl att tro att Du har använt Tjänsterna för olaglig eller obehörig verksamhet.

5. Användarens skyldigheter

5.1 Förutsättningar

Du är ansvarig för att få tillgång till Internet och den utrustning som är nödvändig för att använda Tjänsterna.

5.2 Anmälan Skyldigheter

Du godkänner:

 1. Ge sann, exakt, aktuell och fullständig information om dig själv som ombedd av registreringsprocessen; och
 2. Underhålla och uppdatera omedelbart informationen som lämnades under registreringen för att hålla den riktig, korrekt, aktuell och slutförd.

Om du lämnar information som är otrolig, felaktig, föråldrad eller ofullständig eller om Vtiger har rimlig anledning att misstänka att sådan information är osäker, felaktig, föråldrad eller ofullständig, kan Vtiger säga upp din prenumeration och vägra nuvarande eller framtida användning av något eller alla tjänster.

5.3 överfört innehåll

Du accepterar att vara ensam ansvarig för innehållet i dina överföringar via Tjänsterna.

5.4 Användning av tillägg

När du aktiverar en Vtiger-anknytning som kopierar, ändrar eller visar din data, när det med rimliga skäl kan härledas av dig att den här utvidgningen kräver att Vtiger ska åtkomst, kopiera, distribuera, lagra, sända eller formatera din data för att utföra funktionen aktiverad Genom förlängningen ger du Vtiger rätt att göra det för att ge dig den extra funktionen.

När du aktiverar en Vtiger-anknytning som ansluts till ett tredjepartsprogram eller en tjänst erkänner du att du godkänner tredje parts användarvillkor och beviljar Vtiger-behörighet att komma åt, kopiera, omformatera, sända och göra tillgängligt för tredje part i fråga, eventuella uppgifter som krävs av den tredje parten för att tillhandahålla tjänster till dig. Du beviljar Vtiger ytterligare ansvar för eventuella ansvarsförbindelser som är kopplade till tredje parts tillgång till och användning av data som tillhandahålls till dig för din räkning.

5.5 Sekretesspolicy

Användardata Du tillhandahåller Vtiger via Tjänsten regleras av Vtiger CRM: s sekretesspolicy. Ditt val att använda Tjänsten anger ditt godkännande av villkoren i Vtiger CRM Sekretesspolicy.

5.6 Säker användning

Du är ansvarig för säker användning av Tjänsterna. Detta inkluderar att säkra dina uppgifter om autentiseringsuppgifter, skydda säkerheten för dina data vid transitering till och från Tjänsterna och vidta lämpliga åtgärder för att säkert kryptera eller exportera någon av dina data som laddas upp till Tjänsterna. Du är dessutom ansvarig för att du inte av misstag gör något privat innehåll offentligt tillgängligt.

Du samtycker till att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av tjänster och meddela oss omedelbart genom att e-posta [e-postskyddad] sådan obehörig åtkomst eller användning. Observera att vi inte är ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår från obehörig åtkomst och/eller användning av ditt användarkonto.

5.7 Laglighet av data

Du ska ansvara för din datas noggrannhet, kvalitet och laglighet och hur du har förvärvat dina uppgifter.

5.8 Överensstämmelse med lokala lagar

Du godkänner att endast använda tjänster i enlighet med dokumentationen och gällande lagar och myndighetsregler.

5.9 andra användare överensstämmelse

Om du godkänner på uppdrag av ditt företag, ansvarar du för att andra användare överensstämmer med kontot med detta avtal.

Om några användare på din prenumeration bryter mot villkoren i detta avtal kan Vtiger säga upp din prenumeration och vägra nuvarande eller framtida användning av någon eller alla Tjänsterna.

6. Vtigers skyldigheter

6.1-säkerhet

Vtiger kommer att behålla administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att skydda säkerheten, konfidentialiteten och integriteten i dina uppgifter. Dessa skyddsåtgärder kommer att omfatta, men är inte begränsade till, åtgärder för att förhindra tillgång, användning, modifiering eller avslöjande av dina uppgifter av vår personal, förutom a) att tillhandahålla Tjänsterna och förhindra eller adressera tjänster eller tekniska problem, b) som tvingas av lag i enlighet med avsnittet "Sekretess: Tvingad Disclosure" nedan, eller (c) uttryckligen tillåtet skriftligen av dig.

6.2 Sekretess för användardata

Vtiger förbinder sig att skydda den personliga informationen som rör de enskilda användarna av tjänsten och överensstämmer med villkoren i Privacy Policy.

6.3 Sekretess för kunddata och personuppgifter

Om din användning av tjänster innefattar behandling av kundens personuppgifter enligt beskrivningen i DPA ska villkoren i databehandlingstillägget ("DPA") tillämpas på sådan behandling (kontakta Vtiger för att underteckna DPA) och ska införlivas i detta avtal från det datum då du undertecknar DPA i enlighet med instruktionerna i det.

6.4 Tillgänglighet

Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att göra online-inköpta tjänster tillgängliga 24 timmar om dagen, 7-dagar i veckan, med undantag för: (i) Planerad driftstopp (av vilka Vi ska meddela förhandsbevis) och (ii) eventuell otillgänglighet som orsakas av Omständigheter utanför vår rimliga kontroll, bland annat en Guds handling, regeringens handlingar, översvämning, brand, jordbävning, oro, terrorhandling, strejk eller annat arbetsproblem (annan än en som involverar Våra anställda), Infrastruktur eller Internet tjänsteleverantörens misslyckande eller förseningar, icke-Vtiger-ansökan eller avslag på serviceavfall.

7. Avgifter, betalningar, avbokningar och återbetalningar

7.1 Automatisk förnyelse och avgiftsrevision

Om du aktiverar det betalda prenumerationen efter att din kostnadsfria provperiod slutar och vid slutet av varje prenumerationsperiod för Vtiger CRM Cloud, förnyas prenumerationen automatiskt och betalningen behandlas med den betalningsmetod som anges i Vtiger CRM Cloud Billing-sektionen. Vi förbehåller oss rätten att ändra abonnemangsavgifter och debitera för användning av Tjänster som för närvarande är tillgängliga kostnadsfritt.

7.2-avgifter kan inte återbetalas

Du betalar alla avgifter som anges i Order Forms. Med undantag för vad som annars anges här eller i orderformulär, är avgifterna baserade på inköpta tjänster och inte verklig användning, och (ii) betalningsförpliktelser är ej avbrytbara och avgifter som betalas återbetalas inte.

7.3 Faktura och betalningsuppgifter

Avgifterna faktureras månadsvis / årligen i förskott och i övrigt i enlighet med relevant Beställningsformulär. Om inte annat anges i Orderformuläret, betalas avgifterna netto 30 dagar från fakturadatumet. Du är ansvarig för att tillhandahålla fullständig och korrekt fakturering och kontaktuppgifter till oss och meddela oss om eventuella ändringar av sådan information.

Vtiger anlitar tredjepartstjänsteleverantörer för att hantera betalningshantering. Dessa tjänsteleverantörer får dock inte lagra, behålla eller använda kundens betalkontoinformation förutom att behandla betalningsinformationen för Vtiger. För betalningar i USD, BRL, CAD, GBP, EURO, ZAR, SGD och AUD kommer fakturering att göras under namnet "Applibase DBA Vtiger". Du måste bekräfta och godkänna att den betalningsmetod du väljer på din faktureringssida kommer att debiteras för alla betalningar som görs via Tjänsten. Du ansvarar för att tillhandahålla fullständig och korrekt fakturerings- och kontaktinformation till oss och att meddela oss om eventuella ändringar av sådan information.

7.4 Betalning med kreditkort eller PayPal

Om du betalar med kreditkort eller PayPal godkänner du oss att debitera ditt kreditkort eller bankkonto eller PayPal-konto för alla avgifter som ska betalas under prenumerationsperioden. Du godkänner vidare att vi använder en tredje part för att behandla betalningar och samtycker till att Din betalningsinformation lämnas till sådan tredje part.

7.5 Återbetalningar

För betalningar mot framtida perioder, om en begäran om återbetalning görs inom 10 dagar efter betalning, kommer Vtiger att erbjuda full återbetalning. För betalningar gjorda för tidigare perioder kommer ingen återbetalning att utfärdas. Betalningar för ytterligare lagring, boosterpaket, tillägg, migration, kickstart och utbildningsavgifter återbetalas inte när tjänsten har startat.

7.6 Betalning återförsök och Kontoupphängning

Om Vtiger inte kan behandla betalningen för en faktura kommer Vtiger att försöka igen under de kommande 14 dagarna. Om betalning inte erhålls inom 14 dagar kommer Vtiger att stänga av kontot den 15:e dagen. För att återaktivera ditt konto kan du helt enkelt betala utestående fakturor. Om ditt konto inte har aktiverats inom 45 dagar efter avstängning kommer din instans att raderas. Ett arkiv kommer att finnas tillgängligt i ytterligare 30 dagar.

7.7-avbokningar

Du kan avbryta denna prenumeration när som helst genom ovannämnda faktureringsavsnitt. Avbeställningar som görs före utgången av en prenumerationsperiod upphör automatiskt med förlängningen av din Vtiger CRM Cloud-prenumeration vid slutet av prenumerationsperioden. Ditt konto kommer att förbli aktivt fram till slutet av prenumerationsperioden som redan har betalats. Du debiteras inte för att använda någon tjänst om du inte har valt en betald abonnemangsplan.

7.8 säkerhetskopiering och återställning

Om ditt betalda konto har stängts och om något arkiv är tillgängligt, för att återställa från arkivet, gäller en återbetalningsavgift på $ 75-konto förutom eventuella obetalda fakturor.

 • För betalkonton sparas dagliga säkerhetskopior under de senaste 7 dagarna och söndagssäkerhetskopior under de föregående 4 veckorna.
 • För testkonton och gratiskonton sparas dagliga säkerhetskopior under de senaste 7 dagarna.

I händelse av att din CRM-data oönskat försvinner eller ändras, kan du be oss att ersätta din nuvarande CRM-data med en av dessa säkerhetskopior mot en avgift på 75 USD per begäran, genom att maila oss på [e-postskyddad] och inklusive anledningen till begäran och datumet för säkerhetskopian som du vill återställa till din instans. Återställningar raderar alla nya CRM-data som skapats och återställer alla ändringar som gjorts i befintliga CRM-data efter datumet för säkerhetskopieringen som återställdes. Återställning kanske inte alltid är tillgänglig. Till exempel, om du aktiverar samtyckesmodulen i Vtiger CRM och därefter begär en säkerhetskopia, kanske återställning inte är tillgänglig.

7.9 Betalnings tvister

Vtiger kommer att granska och svara på betalningstvister som skickas till [e-postskyddad] adress. Vi kommer dock inte att utöva våra rättigheter enligt avsnittet "Betalningsförsök och kontoavstängning" ovan om du bestrider tillämpliga avgifter rimligen och i god tro och samarbetar noggrant för att lösa tvisten.

7.10 Försäljningsskatt

Alla avgifter är exklusive skatter, som vi debiterar i förekommande fall. Du samtycker till att betala alla skatter som gäller för din användning av prenumerationstjänsten och andra tjänster. För tillämpliga länder och skattesatser, se följande webbadress: https://help.vtiger.com/article/153320345-Applicable-Taxes-for-Vtiger-Billing

7.11 Future Functionality

Du godkänner att dina inköp inte är beroende av leverans av eventuell framtida funktionalitet eller funktioner eller beroende på muntliga eller skriftliga offentliga kommentarer från oss om framtida funktionalitet eller funktioner.

7.12 Inköp från Vtiger Partners

Kunder kan köpa tjänster, programvara eller mobilappar från tredje part återförsäljare som är auktoriserade partners till Vtiger. Dessa partners är allmänt kända som Channel Partners. I sådana fall kommer kunder att behöva ingå ett separat avtal med kanalpartnern. Det är viktigt att notera att kunder omfattas av samma tjänstevillkor som beskrivs i huvudavtalet (dessa användarvillkor) med Vtiger. Alla avgifter, inklusive skatter, kommer att betalas till kanalpartnern enligt de villkor som överenskommits mellan kunden och kanalpartnern. Vid återbetalning är det Kanalpartnerns ansvar att betala Kunden, inte Vtiger.

8. Prenumerationstid, uppsägning och avstängning

8.1 Term och Förnyelse

Din första prenumerationsperiod kommer att anges i din beställning och din prenumeration förnyas automatiskt för kortare av prenumerationsperioden eller ett år. För att förhindra en förlängning av prenumerationen måste du avbryta prenumerationen. Om du lägger till produkter under prenumerationsperioden kommer avgifterna för dessa ytterligare produkter att prorateras och de kommer att förnyas tillsammans med din prenumeration om inte annat anges i din beställning.

Vtiger CRM Cloud-tjänsten kommer med gratis e-postkrediter. Du kan köpa ytterligare Email Credits. Om du väljer en Pay as You Go-plan kommer e-postkrediter till planen att läggas till i din CRM-prenumeration. Betala som du går köpta krediter var 12 månader. Om du väljer månatliga planer läggs e-postkrediter i planen automatiskt till din CRM-prenumeration varje månad. Användningen återställs i början av varje faktureringsperiod.

8.2-upphävande och uppsägning av betalda konton

Vi kan stänga av ditt användarkonto eller tillfälligt inaktivera åtkomsten till hela eller delar av någon tjänst i händelse av misstänkt olaglig aktivitet eller förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter. Invändningar mot avstängning eller inaktivering av användarkonton ska göras till [e-postskyddad] inom trettio dagar efter att ha meddelats om avstängningen. Vi kan komma att avsluta ett avstängt eller inaktiverat användarkonto efter trettio dagar. Vi kommer också att avsluta ditt användarkonto på din begäran. Dessutom förbehåller vi oss rätten att avsluta Ditt användarkonto och neka Tjänsterna vid rimlig övertygelse att Du har brutit mot Villkoren och att avsluta Din åtkomst till någon Betatjänst i händelse av oväntade tekniska problem eller avbrytande av Betatjänsten. Uppsägning av användarkonto kommer att inkludera nekad åtkomst till alla tjänster, radering av information på ditt användarkonto såsom din e-postadress och lösenord och radering av all data på ditt användarkonto.

8.3-upphävande och uppsägning av fria tjänster

Vi kan upphäva, begränsa eller säga upp gratis tjänster som vi tillhandahåller när som helst utan föregående meddelande. Om du inte loggar in på ditt konto för 60-dagar, anser vi ditt konto "inaktivt" och förbehåller dig rätten att säga upp ditt konto och radera dina användare och data.

Inlärningsutgåvan kommer att raderas i slutet av den 6:e månaden från registreringsdatumet.

9. Data Ägarskap

9.1 Data Ownership

Vi respekterar din rätt till ägande av innehåll och data skapade eller lagrade av dig. Du äger innehållet som skapats eller lagrats av dig. Om du inte tillåter dig av dig, ger din användning av Tjänsterna inte Vtiger eller någon av sina partners licens att använda, reproducera, anpassa, ändra, publicera eller distribuera innehåll som skapats av dig eller lagras i ditt användarkonto för Vtigers kommersiella marknadsföring eller någon liknande syfte. Men Du beviljar Vtigers tillåtelse att komma åt, kopiera, lagra, omformatera innehållet i ditt användarkonto uteslutande enligt vad som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig.

9.2 Provfiler och -program

Vtiger kan tillhandahålla provdata och filer för att visa möjligheten att använda Tjänsterna effektivt för specifika ändamål. Informationen i sådana exempelfiler och applikationer består av slumpmässiga data. Vtiger ger ingen garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, om informationens eller provfilernas och applikationernas noggrannhet, användbarhet, fullständighet eller tillförlitlighet.

9.3. Dataplats och underbehandlare

9.3.1 Dataplats: Vid registrering kommer ditt CRM-konto att finnas i ett datacenter i din närmaste region som bestäms med din IP-adress. När du registrerar dig, om din IP är maskerad, kan vårt arbetsflöde vara värd för dina data utanför din jurisdiktion eftersom vi förlitar oss på din IP-adress för att exakt fastställa din region eller land för kontotilldelning. Eventuella skillnader mellan din faktiska plats och informationen som tillhandahålls under registreringen kan leda till att din instans är värd i en annan region.

Om du vill migrera din CRM-instans till en annan region som erbjuds av Vtiger måste kontoägaren skicka e-post [e-postskyddad] nämner deras CRM INSTANCE URL.

9.3.2 Underprocessorer och datavärd: Vi använder underprocessorer för att hjälpa till med datalagring och bearbetning. Dessa underbehandlare är noggrant utvalda och uppfyller våra strikta säkerhets- och datasekretessstandarder. En komplett lista över våra nuvarande underbehandlare och deras platser finns på Vtigers webbplats på https://www.vtiger.com/policy-legal-center/vtiger-sub-processors/. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att använda underbehandlare och överföra dina data till deras datacenter eller servrar efter behov för att uppfylla tjänstekraven.

10. Kommunikation från Vtiger

Tjänsten kan innehålla viss kommunikation från Vtiger, till exempel tjänstemeddelanden, administrativa meddelanden och nyhetsbrev. Du förstår att dessa meddelanden ska betraktas som en del av användningen av Tjänsterna. Som en del av vår policy för att ge dig total integritet, erbjuder vi dig också möjlighet att välja bort från att ta emot nyhetsbrev från oss. Du kommer dock inte att kunna välja bort från att ta emot servicemeddelanden och administrativa meddelanden.

11. sekretess

11.1 konfidentiell information

Din konfidentiella information innehåller dina uppgifter; Vår konfidentiella information omfattar våra tjänster; och konfidentiell information för varje part inkluderar villkoren i detta avtal och alla beställningsformulär (inklusive prissättning) samt affärs- och marknadsplaner, teknik och teknisk information, produktplaner och mönster och affärsprocesser som avslöjas av en sådan part. Konfidentiell information innehåller däremot inte någon information som (i) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan åsidosättande av någon skyldighet till den upplysande parten, (ii) var den mottagande parten känd innan den avslöjades av den upplysande parten utan åsidosättande av någon skyldighet till den Upplysande Parten, (iii) är mottagen från en tredje part utan åsidosättande av någon skyldighet till den Upplysande Parten, eller (iv) var självständigt utvecklad av Mottagarparten.

11.2 skydd av konfidentiell information

Mottagande parten kommer att använda samma försiktighetsgrad som den använder för att skydda konfidentialiteten hos sin egen konfidentiella information av samma slag (men inte mindre än rimlig vård) (i) inte använda någon konfidentiell information från den upplysande parten för något syfte utanför omfattningen av detta avtal och (ii) om inte annat uttryckligen godkänts av den uppgivande parten skriftligen, att begränsa tillgången till konfidentiell information från den upplysande parten till de anställda och dess anställdas anställda och entreprenörer som behöver den tillgången i syfte att överensstämma med detta avtal och som har skrivit sekretessavtal med den mottagande parten som innehåller skydd inte mindre stränga än de här. Ingendera parten kommer att avslöja villkoren i detta avtal eller någon beställningsformulär till någon tredje part än dess sammanslutningar, juridisk rådgivare utan den andra partens skriftliga medgivande, förutsatt att en part som lämnar sådan information till dess juridiska eller juridiska rådgivare förbli ansvarig för en sådan Affiliates, juridiska råds eller revisors efterlevnad av denna "Sekretess" sektion.

11.3-tvångsinformation

Mottagande parten kan avslöja konfidentiell information från den upplysande parten i den utsträckning som krävs enligt lag för att göra det, förutsatt att mottagande parten lämnar upplysande parten förhandsmeddelande om det obligatoriska upplysandet (i den utsträckning lagligt tillåtet) och rimlig hjälp vid den upplysande partens kostnad, om den upplysande parten vill bestrida upplysningen. Om mottagarparten är skyldig att enligt lagen offentliggöra den upplysande partens konfidentiella information som en del av ett civilrättsligt förfarande som den upplysande parten är part i och den upplysande parten inte bestrider avslöjandet, kommer den upplysande parten att ersätta mottagande parten för dess rimlig kostnad för att sammanställa och tillhandahålla säker tillgång till den konfidentiella informationen.

12. Kunddata lagrings- och raderingspolicy

När det gäller Kunddata ska DPA som härmed införlivas som referens gälla och parterna överens om att följa villkoren i DPA. För att undvika tvivel är Vtiger en dataprocessor som behandlar uppgifterna på Kundens vägnar ("Datakontrollern").

12.1 provkonton

Om en betald prenumeration inte skapas inom 12 dagar efter att rättegången har slutförts, förbehåller vi oss rätten att ta bort provkontot och alla tillhörande försöksdata vid eller bortom 12-dagens betyg.

12.2 betalda konton

Data i betalda konton som är inställda eller med förskottsbetalning. Om vi ​​av någon anledning inte kan fakturera Din föredragna betalningsmetod förbehåller vi oss rätten att upphäva tillgången till ditt konto inom 15 dagar efter det misslyckade faktureringsförsöket och att radera ditt konto, användare och all tillhörande data inom 90 dagar av det första misslyckade faktureringsförsöket.

12.3 Forever Free Accounts

Om du inte loggar in på ditt konto för 60 dagar eller mer, förbehåller vi oss rätten att behandla ditt konto som "inaktivt" och permanent radera ditt konto och alla data som är kopplade till det.

13. Hänvisningsprogram

Vtiger kan efter eget gottfinnande tillhandahålla deltagande i remissprogram som belönar deltagare för att hänvisa kunder till Vtiger. Genom att delta i dessa program accepterar du att hålla konfidentiella alla programrelaterade material, villkor, detaljer och avtal, utom när Vtiger uttryckligen beviljar dem. Dessutom kan eventuella hänvisnings länkar som tillhandahålls av Vtiger i syfte att detta program inte överföras via några verktyg som förkortar, ändrar eller spårar länkar på något sätt. Länkar får dessutom inte överföras, säljas eller göras tillgängliga för allmänheten såvida inte Vtiger uttryckligen tillåter det. Om användare befinner sig för att ha engagerat sig i beteende som bryter mot dessa villkor kan Vtiger återkalla åtkomst till remissprogrammet och återkalla alla belöningar som uppnåtts genom programmet.

14. Ändring av användarvillkor

Vi kan ändra villkoren vid varsel till dig när som helst. Du kommer att meddelas om sådan ändring av e-post eller genom att publicera ändringarna på användarvillkoren för webbplatsen. Du kan säga upp din användning av Tjänsterna om villkoren ändras på ett sätt som väsentligt påverkar dina rättigheter i samband med användningen av Tjänsterna. Din fortsatta användning av Tjänsten efter uppsägning av eventuella ändringar i villkoren anses vara din överenskommelse med de ändrade villkoren.

15. Immateriella rättigheter

15.1 Ägarskap

 1. Vi behåller alla rättigheter till vår teknik och användningsdata, och våra tjänster erbjuds som onlinelösningar. Som kund är tillgången till den underliggande koden begränsad. Vi kan fritt införliva alla förslag, förbättringsförfrågningar, rekommendationer, korrigeringar eller annan feedback från dig eller andra användare eller slutanvändare i samband med våra produkter eller tjänster för att förbättra våra produkter och tjänster.
 2. Kunden samtycker till att Vtiger får använda deras namn, logotyp och/eller användningsfall i sitt marknadsföringsmaterial för interna och externa ändamål. Detta marknadsföringsmaterial hänvisas till som "Reklammaterial", och rättigheterna som beviljas häri är globala, eviga och tillämpliga i alla media. Men om kunden föredrar att deras namn och logotyp inte används i Vtigers reklammaterial, kan de begära att stoppa sådan användning genom att e-posta [e-postskyddad]. Observera att behandlingen av din begäran kan ta upp till 30 dagar.
 3. Vi innehar exklusiva rättigheter till alla patent, uppfinningar, upphovsrätter, varumärken, domännamn, affärshemligheter, know-how och annan immateriell egendom relaterade till våra tjänster, inklusive våra webbplatser. Upphovsrättslagar och fördrag skyddar våra webbplatser och allt publicerat material.

15.2 Användningsdata

Vtiger kan samla in produktanvändningsdata i syfte att förbättra tjänsten och hjälpa kunder att använda fler funktioner. Användningsdata spårar endast utförda åtgärder och lagrar inte kundspecifika konfidentiella data. Dessa uppgifter används endast av Vtiger och den partner som auktoriserats av kunden. Denna användningsdata delas enligt avsnitt 11 (Sekretess) i avtalet.

16. Ansvarsfriskrivning

DU förstår och håller med om att användningen av tjänsterna är i din enda rISK. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS PÅ EN AS-OCH-AS-TILLGÄNGLIG GRUND. VTIGER UTTRYCKAR UTTRYCKLIGT ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLÄND, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SALGBARHET OCH EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE. VTIGER GÖR INGEN GARANTI ATT TJÄNSTERNA SKALL INTE UNDERBRÄNGAS, TIDIGT, SÄKERHET ELLER VIRUSFRITT. ANVÄNDNING AV NÅGON MATERIAL SOM DOWNLOADS ELLER HÄRVIDAS AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR SOM ÄR SOM ÄR DIG EGEN DISKRETION OCH RISK OCH DU ÄR HELT ANSVARIG FÖR SKADOR TILL DIN DATORSYSTEM, MOBILTELEFON, TRÅDLÖS MASKIN ELLER DATA SOM RESULTATER AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER NEDLADDNING AV NÅGOT SÅDAN MATERIAL. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, OM SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, SOM HÄR TILLSATS AV DIG FRÅN VTIGER, DESS ANSTÄLLDA ELLER FÖRETRÄDARE SKALL INNEHÅLLA EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGT ANVÄNDAS I VILLKOREN

17. Ansvarsbegränsning

17.1 begränsar ansvarsskyldighet

INGEN EVENTUELLA SKALL VTIGERS OCHGÅENDE ÅTGÄRD FÖR DIG OCH DITT ANSVAR FÖR ANSVARSFÖRTECKNING, ÄVEN DIREKT ELLER INDIREKT, ÖVRIGA DE AVGIFTER SOM BETALAS FÖR DIG TILL DENNA TJÄNST TIDLIGA MÅNADER FÖRGÅENDE DET FÖRSTA ÅTGÄRD SOM ANSVARAR uppstod. DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN GÄLLER OM EN ÅTGÄRD ÄR I KONTRAKT ELLER TROTT OCH UTSÄTTET TILL ÅTGÄRDETS TEORI, MEN INTE GRÄNSAR DIN OCH DITT ANSVARS BETALINGSPLIGTELSER UNDER AVSNITTET "AVGIFTER OCH BETALNING"

17.2 Uteslutning av följdskador och relaterade skador

DU ANSLUTER AT VTIGER INTE SKALL ÄR ANSVARIG FÖR EVENTUELLT, INCIDENTLIGT, INDIREKT, SÄRSKILT, STRAFFLIGT ELLER ANNAT TAP ELLER SKADOR HÄR ELLER FÖR FÖRSÄLJNING AV FÖRETAGSÖVÄRD, BUSINESSUPBRÄNGNING, DATUMFÖRDELNING, FÖRETAG AV FÖRETAGSINFORMATION ELLER ÖVRIGT Förlust som uppstår ur eller orsakat av din användning eller misslyckad användning av tjänsten, även om VTIGER har blivit informerad om möjligheten för sådan skada. Ovanstående undantag kommer inte att tillämpas i den omfattning som förbjuds genom lag.

18. Skadeersättning

Du samtycker till att hålla Vtiger, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, leverantörer och medlemsförbund skadelidande, från och med eventuella förluster, skador, böter och kostnader (inklusive advokatkostnader och kostnader) som uppstår på grund av eller relaterade till eventuella påståenden som du har använde Tjänsterna i strid med en annan parts rättigheter, i strid med lag, i strid med bestämmelser i villkoren eller något annat krav som hänför sig till din användning av Tjänsterna, utom när sådan användning är tillåten av Vtiger.

19. Gällande lag, behörighet, skiljedom och meddelanden

19.1 gällande lag och jurisdiktion

Detta avtal kommer att styras av, tolkas och verkställas i enlighet med lagen i Karnataka, Indien. Parterna är överens om att Bangalore, Indien kommer att vara platsen för en eventuell tvist och kommer att ha jurisdiktion över alla parter.

19.2-skiljeförfarande

Om en tvist uppstår av eller är relaterad till detta avtal eller överträdelsen därav och om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar, är parterna överens om att i god tro försöka avgöra tvisten genom medling som administreras av någon erkänd skiljedomskonflikt inom ramen för sin kommersiella Bemyndigande och bedömning av skiljemannens utmärkelse får föras in i en domstol som har behörighet att döma.

19.3 sätt att meddela.

Alla meddelanden, behörigheter och godkännanden nedan ska vara skriftliga och anses ha antagits om: (i) personlig leverans, (ii) den andra arbetsdagen efter utskick, eller (iii) den första arbetsdagen efter att ha skickats via e-post (förutsatt att e-postmeddelandet inte är tillräckligt för meddelanden om uppsägning eller ett skadeståndsanspråk). Faktureringsrelaterade meddelanden till dig ska adresseras till den relevanta fakturakontakt som du har angett. Alla andra meddelanden till Dig ska adresseras till relevanta administratörer utsedda av Dig.

Meddelanden ska skickas till:

e-post:

Faktureringsfrågor: [e-postskyddad]

Chefsjurist: [e-postskyddad]

Att nå via post:

Vtiger Systems (Indien) Private Limited No. 18, 20th Main, 2nd Block, Rajajinagar, Bengaluru, Karnataka 560010, India

20. Avsluta användarvillkoren

Kontakta oss för eventuella frågor angående detta avtal. Nå oss på [e-postskyddad].