Varumärken och upphovsrätt

Viktigt meddelande

Vtiger har fått klagomål om att vissa utomstående har skapat falska webbplatser för Vtiger och säljer CRM-lösningar.

Detta för att informera om att Vtiger har följande webbplatser vtiger.com, discussions.vtiger.com, marketplace.vtiger.com, code.vtiger.com, blogs.vtiger.com ("Vtiger-webbplatser" eller "Våra webbplatser") eller våra online-, offline- eller mobilappar ("Vtiger-tjänster" eller "Våra tjänster").

Därför varnas alla besökare om att de inte ska följa någon annan webbplats än den ovan nämnda. Alla andra webbplatser än de som anges ovan kan rapporteras till på [e-postskyddad].

Den som skapar en falsk webbplats i Vtigers namn kommer att hållas ansvarig för straffrättsligt åtal.

1. Godkänd användning av Vtiger-varumärken

A. "Begränsad användning" -logotyper

De "begränsade användar" -logotyperna som visas nedan är avsedda att användas av de parter som vill visa sitt stöd för Vtiger och dess produkter och tjänster genom att visa dessa logotyper på sina webbplatser. Endast en begränsad licens till användningen beviljas. Logotypen "Begränsad användning" får användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Vtiger under följande villkor:

(I) Användningen får inte vara skadlig, dvs farliga, till värdet av någon av de vtiger varumärken eller till vtiger, dess varumärke integritet, anseende eller goodwill, vilket bestäms av vtiger eget godtycke;

(ii) Logotypen för "Begränsad användning" måste vara en hyperlänk som leder direkt till https://www.vtiger.com

(iii) Det begränsade licensen som anges här innehåller inte rätten att använda någon Vtiger "Limited Use" -logo eller någon annan Vtiger-logotyp som ett varumärke för att marknadsföra dina egna produkter eller tjänster. Till exempel kan ingen Vtiger-logotyper användas på någon produktförpackning eller dokumentation, till exempel (utan begränsning) på cd-skivor eller diskettetiketter eller förpackningar, böcker eller andra publikationer. En sådan användning måste uttryckligen godkännas av Vtiger i ett undertecknat, skriftligt avtal.

(iv) Användningen av någon Vtiger "Limited Use" -logo enligt detta avsnitt 1 (A) måste också överensstämma med gällande bestämmelser i denna varumärkespolicy, inklusive (utan begränsning) avsnitten 2 och 3.

Vtiger "Limited Use" Logos

Vtiger förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande återkalla detta tillstånd. Vid återkallelse av detta tillstånd från Vtiger ska du omedelbart upphöra med att använda alla Vtiger-logotyper med begränsad användning. Om du inte omedelbart upphör med att använda alla Vtiger "Limited Use" -logotyper vid återkallelse, kommer Vtiger att vidta lämpliga rättsliga åtgärder som anses nödvändiga för att skydda sina rättigheter och intressen.

Om du har särskilda behov som inte omfattas av ovanstående, vänligen kontakta Vtiger Legal Team på [e-postskyddad] att begära särskilt tillstånd att använda varumärken som tillhör Vtiger.

Även om du som regel måste ändra designen, lägga till eller ta bort några ord eller ändra färger när du använder en Vtiger-logotyp med begränsad användning, kan du justera logotypens totala storlek så länge som justeringar görs proportionellt.

ANVÄNDNING AV ALLA VTIGER "BEGRÄNSAD ANVÄNDNING" LOGO ÄR PÅ DIN EGNA RISK SOM PROGRAMVARAN LICENSERAS TILL DIG VID ÖPPEN KILDLICENS. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN tillåtna enligt denna AVSNITT 1 (A) tillhandahålls av vtiger "I", UTAN GARANTIER HELST, inklusive (utan begränsning) ALLA GARANTIER AVSEENDE ICKE-INTRÅNG. Du accepterar att ersätta och försvara vtiger OCH HÅLLA vtiger, dess efterföljare och övertagare, ofarlig OCH FRÅN, ANSPRÅK, ÅTGÄRD, STÄMNING, FÖRLUST, kostnad, utgift ELLER ANDRA SKADOR ELLER ANSVAR GÄLLANDE (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatkostnader OCH KOSTNADER FÖR UNDERSÖKNING) FRAMSTÄLLDA FRÅN ELLER FRÅN DIN ANVÄNDNING AV NÅGOT VTIGER "BEGRÄNSAD ANVÄNDNING" I SLUT AV DENNA HANDELSMARKNADSPOLITIK.

Du godkänner att du inte kommer att förvärva några rättigheter i något Vtiger-varumärke genom att du använder någon Vtiger "Limited Use" -logo. Genom att använda någon Vtiger "Limited Use" -logotyp accepterar du villkoren i denna varumärkesanvändningspolicy.

B. Allmänt

Som en generell regel får ingen person eller enhet använder (eller tillåta användning av) någon av vtiger varumärken på något sätt annat än vad som uttryckligen godkänts av vtiger i ett skriftligt avtal eller ovan i avsnitt 1 (A). Vtiger förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, återkalla sådant auktorisation, till exempel om användningen inte strikt överensstämmer med kraven i denna varumärkespolicy och / eller skriftligt tillstånd från Vtiger.

C. Användning av Vtiger-logotyper

När du använder en Vtiger-logotyp, måste du aldrig ändra designen, lägga till eller ta bort några ord eller ändra några färger eller proportioner. Endast den logotypskonst som tillhandahålls av Vtiger får användas. Du kan dock justera storleken på varumärkesvarningssymbolen.

Vtiger-logotypen ska användas som en fristående ikon i enlighet med denna varumärkespolicy, utan att någon annan tredjepartslogotyper och / eller varumärken kombineras eller associeras med den.

Vtiger-logotypen får endast användas tillsammans med Vtigers produkter och tjänster, med undantag av vad som uttryckligen avtalats skriftligen av Vtiger eller i avsnitt 1 (A) ovan.

D. Produktförpackning

För användare som har erhållit en skriftlig licens från Vtiger genom ett licensavtal för att använda ett Vtiger-varumärke på produktförpackningar, måste varje användning av ett Vtiger-varumärke använda den relevanta varumärkessymbolen och tillskrivningsdeklarationen enligt förklaringen i avsnitt 3.

E. Publikationer, Föreläsningar, Presentationer

Tredje parter kan använda Vtiger-varumärken (men inte Vtiger-logotyper) i titlarna av publikationer, till exempel böcker eller tidskrifter, eller i samband med presentationer, förutsatt att användningen:

(i) är endast referens (ii) använder inte Vtiger-varumärket som ett varumärke och (iii) överensstämmer med denna varumärkespolicy. Vtigers varumärken måste alltid tillskrivas den korrekta symbolen och fotnoten, på alla publikationer och presentationer som visas för allmänheten (försäljning, mässor mm).

Eftersom vtiger varumärken används i dessa fall endast för att beskriva innehållet i publikationen eller presentation och inte används som varumärken för att marknadsföra dina egna produkter och tjänster, bör du inte försöka etablera varumärke eller andra äganderätter genom att registrera eller försöker registrera titlarna som varumärken, servicemärken, företagsnamn eller handelsnamn. Dessutom ska ditt namn eller märke och logotyp visas i en framträdande plats på omslaget och titelsidan för alla publikationer och på alla material som är relaterade till presentationerna och bör visas mer framträdande än titeln som innehåller Vtiger-varumärkena på alla tryckta material relaterade till publikationerna eller presentationerna. .

Observera att det här avsnittet 1 (E) endast tillåter referens användning av ett Vtiger-varumärke (men inte någon Vtiger-logotyp) - det tillåter inte användning av något Vtiger-varumärke som ett varumärke. Utan Vtigers uttryckliga tidigare skriftliga samtycke kan inget Vtiger-varumärke användas som varumärke för att främja offentliggörande, föreläsning eller annan presentation.

F. Partner och återförsäljare Vtiger LogosVtiger har utformat specifika Vtiger Logos för användning av partners och återförsäljare. Dessa logotyper (visas nedan) ingår inte i logotypen för villkorlig användning och får endast användas av parter som har ett skriftligt och undertecknat avtal med Vtiger som gör det möjligt för dem att göra det och på de villkor som anges i avtalet.

Som uttryckligen anges i sina skriftliga avtal med partners, ger Vtiger i allmänhet sina partners vissa oändliga rättigheter att använda särskilda variationer av Vtiger-logotypen. Dessa speciella variationer av Vtiger-logotypen anger nivån på partnerskap med Vtiger. Tillstånd att använda dessa speciella variationer måste skriftligen beviljas av Vtiger. Omfattningen av dessa rättigheter beror på den berörda partnerskapsnivån, är underkastad villkoren i ett skriftligt avtal med Vtiger, och kan återkallas efter Vtigers eget gottfinnande.

Vtiger Solution Providers och återförsäljare logotyper visas som nedan:

Logotyperna "Certified Solution Provider", "Solution Provider" och "Authorised Reseller" måste vara en hyperlänk som leder direkt till https://www.vtiger.com/partners/.

Information om hur man blir partner till eller återförsäljare till Vtiger finns på följande sida https://www.vtiger.com/vtiger-partnerships/.

2. Obehörig användning av Vtiger varumärken

En general

Obehörig användning av Vtiger-varumärkena eller varumärken som är förvirrande, kan utgöra en överträdelse av Vtigers varumärkesrättigheter och är strängt förbjudet. Utan Vtigers uttryckliga tidigare skriftliga samtycke kan inget Vtiger-varumärke användas på ett sätt som innebär att Vtiger ansluter sig till eller sponsrar.

B. Tredjepartsmärken

Om inte annat uttryckligen godkänts av Vtiger, får tredje part i allmänhet inte använda några Vtiger-varumärken som en del av deras företagsnamn, varumärken eller logotyper. Med andra ord, ingen person eller enhet får kombinera något Vtiger-varumärke med något tredje parts varumärke utan Vtigers uttryckliga skriftliga tillstånd.

Ingen tredje part får namnge eller byta namn på en produkt eller tjänst för att inkludera ordet "Vtiger" utan Vtigers uttryckliga skriftliga tillstånd. Dessutom får ingen tredje part kräva någon rätt att registrera eller försöka registrera ett varumärke på något territorium om varumärket i fråga omfattar "Vtiger" eller på något sätt liknar Vtiger-varumärket.

Om Vtiger godkänner någon av ovanstående användningsområden skriftligen måste Vtiger-varumärket vara minst lika stort som varumärket eller logotypen för det andra företaget.

C. Domännamn på Internet

Ingen tredje part kan registrera eller försöka registrera ett domännamn på Internet som innehåller "Vtiger" eller något av Vtiger-varumärkena, eller några märken som förvirrande liknar Vtiger-varumärkena.

D. Skadlig användning

Vtiger-varumärkena får inte användas på sätt eller med avseende på produkter som kommer att minska värdet på Vtiger-varumärkena eller på annat sätt försämra eller skada Vtigers varumärkesintegritet, rykte eller goodwill, inklusive (utan begränsning) användning på ett sätt som är oetiskt, offensiv, nedsättande, ärekränkande, olaglig eller i dålig smak.

3. Riktlinjer för korrekt användning av Vtiger-varumärken

A. Vtiger Mark Table

Vtiger, ett myntord och dess logotyper (pugmark och cloud logo) är registrerade varumärken som tillhör Vtiger Systems India Private Limited. Dessa varumärken är för närvarande registrerade i mer än 30-länder över hela världen, inklusive Indien, USA, Storbritannien, hela av Europeiska unionen och Australien.

Registrerade varumärken

Övriga varumärken:

VTIGER® CRM

VTIGER® BLOG

VTIGER® DISCUSSIONS

VTIGER® MARKNADSPLATS

VTIGER® CERTIFIED PARTNER

VTIGER® SOLUTION PROVIDER

VTIGER® EXTENSIONS STORE

VTIGER® PLUGIN FÖR UTSIKT

VTIGER® PLUGIN FÖR THUNDERBIRD

VTIGER® PLUGIN FÖR FIREFOX

VTIGER®-ANSLUTNING FÖR BYGGNING

Calculus AI ™

Vtiger Calculus ™

Calculus Bots ™

B. Rätt varumärkesanvändning

1. Använd alltid Vtiger-varumärken som lämpliga adjektiv. Ett varumärke är ett adjektiv och får inte användas som verb eller substantiv eller i possessiva eller pluraliska former.

Exempel på korrekt användning: Vtiger CRM, Vtiger On Demand, Vtiger-kod, Vtiger-källkod, Vtiger-binärer, Vtiger-support, Vtiger-tjänster, Vtiger-partner.

Exempel på felaktig användning: Vtigers källkod, Vtigers

2. Ändra inte Vtiger varumärken. När du använder ett Vtiger-varumärke, variera aldrig stavningen, lägg till bindestreck, gör ett ord två, eller använd en äkta eller flerval form av Vtiger-varumärket. Förkorta inte ett Vtiger-varumärke för att skapa en akronym.

3. Företags-, produkt- eller servicenamn: Använd inte Vtiger-varumärken eller eventuellt förvirrande variationer som hela eller delar av ditt företags, produkt- eller servicenamn. Om du vill notera förhållandet mellan dina produkter och tjänster till Vtigers produkter eller tjänster, använd en lämplig tagglinje enligt ovanstående. Till exempel "XYZ för Vtiger CRM" inte "VtigerXYZ eller XYZ Vtiger"

C. Ge varumärkesskyddssymboler

När du använder något Vtiger-varumärke bör du använda rätt märkesvarusymboler. Ett Vtiger-varumärke som har registrerats måste ha ® -symbolen. Alla andra Vtigers pågående varumärken måste bära TM-symbolen. Dessa symboler meddelar tredje part Vtigers rättigheter i sina varumärken.

D. Uttalande för korrekt tillskrivning

Alla Vtiger-varumärken som används av tredje part måste tillskrivas Vtiger Systems med vårt vanliga varumärkesattribut. Uttalandet måste alltid vara en fullständig mening och normalt placeras på en synlig plats i det material som hänvisar till Vtiger-varumärkena, t.ex. på upphovsrättssidan, på sista sidan av materialet, längst ned på en webbsida, på en webbplatsens varumärkespolitiska sida eller på produktförpackningar.

4. Övrigt

A. Licensgivare från tredje part

Vissa Vtiger-produkter inkluderar teknik som används under licens från tredje partens licensgivare. Du får inte använda något sådant varumärke för tredje part utan uttryckligt tillstånd från ägaren. Denna varumärkespolicy är endast begränsad till Vtiger-varumärken och gäller inte varumärken som ägs av tredje part.

B. Missbruk av Vtiger Varumärken av andra

Om du lär dig om användningar av varumärken som är förvirrande lik Vtiger-varumärkena, var vänlig meddela Vtiger genom att skicka ett e-mail till [e-postskyddad]. På samma sätt, om du blir medveten om användning av ett Vtiger-varumärke som bryter mot någon av de regler som beskrivs ovan, inklusive misslyckande att identifiera Vtiger-varumärken som tillhör Vtiger, var vänlig meddela oss till [e-postskyddad]. Om möjligt, var god ange en kopia av artikeln eller annat medium där varumärkeskrisen uppträdde.

C. Ändringar i riktlinjer för varumärkesanvändning

Vtiger kan lägga till, ändra, uppdatera eller ändra dessa riktlinjer eller Vtiger-varumärkena genom att lägga till sådant tillägg, ändra, uppdatera eller modifiera på den här webbplatsen. En sådan ändring, uppdatering eller ändring kommer att träda i kraft omedelbart vid publicering på webbplatsen.

D. Frågor och förfrågningar

Senast ändrad: December 15, 2017