Напред към съдържание
Начало » CWC - CRM Word Connector Extension

CWC - CRM Word Connector Extension

Издадохме ново разширение за CRM, което позволява да се използват данни за контакт, съхранявани в CRM кампании за документи на MS Word, като серийни писма и др. За обобщение на функциите вижте следните публикации във форумите: нов CRM Word Connector [премахната връзка]